આધાર કાર્ડ થી પાનકાર્ડ ડાઉનલોડ કરો પાનકાર્ડ નંબર વગર ડાઉનલોડ કરવાની આ નવી રીત

આધાર કાર્ડ થી પાનકાર્ડ ડાઉનલોડ કરો પાનકાર્ડ નંબર વગર ડાઉનલોડ કરવાની આ નવી રીત

આધારથી પાન કાર્ડ ડાઉનલોડ કરો, વગર પાન કાર્ડનો નંબર આવે છે નવો રસ્તો આજકાલ પાનકાર્ડ ખૂબ જ જરૂર પડે છે કારણ કે પૈસાની લેવડદેવડ માટે પાનકાર્ડ ખૂબ જ જરૂરી દસ્તાવેજ છે તમારે કોઈ પૈસા વધારે ઉપાડવા હોય કે કોઈ બેંકમાં કામકાજ હોય તો પાન કાર્ડ આવે છે તમારું પાનકાર્ડ ખોવાઈ ગયું છે તો તમે આધાર કાર્ડ નંબર દ્વારા 10 મિનિટમાં પાનકાર્ડ નવું ડાઉનલોડ કરી શકો છો

Download PAN card from Aadhaar આધાર કાર્ડ થી પાનકાર્ડ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું જેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે આપેલ છે તે તમે પણ પાનકાર્ડ ડાઉનલોડ કરવા માગતા હો તો જાણી લેવા માહિતી

હા કહો છો તો તમને 50,000 થી 50,00,000 રૂપિયાની લોન મળશે, લોન ભરવા વધુ સમય મળશે.

આધાર કાર્ડ થી પાનકાર્ડ ડાઉનલોડ કેવી રીતે કરવું Download PAN card from Aadhaar

તમે તમારા મોબાઇલમાં ઓનલાઇન પાન કાર્ડ ડાઉનલોડ કરી પણ તે ડાઉનલોડ પ્રિન્ટ કાઢી શકતા નથી તો તમારું જે ડાઉનલોડ કરેલ પાનકાર્ડ છે તે પણ કોઈપણ નાણાકીય અથવા કોઈપણ ડોક્યુમેન્ટ માટે ઉપયોગ થશે

 

આધાર કાર્ડ થી પાનકાર્ડ ડાઉનલોડ સરતો  Download PAN card from Aadhaar

શું તમે આધાર કાર્ડ થી પાનકાર્ડ ડાઉનલોડ કરવા માંગતા હો તો સૌ પ્રથમ તમારું પાનકાર્ડ છે આધાર કાર્ડ લિંક હશે તો જ તમે આધાર કાર્ડ થી પાનકાર્ડ ડાઉનલોડ કરી શકશો જેની માહિતી નીચે આપેલ છે કે પાનકાર્ડ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું

પાન કાર્ડ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરો

  • સૌથી પહેલા અમારી વેબસાઇટ www.incometax.gov.in પર ક્લિક કરો.
  • હવે અધિકૃત વેબસાઈટના હોમ પેજ પર બાયબાય આપેલ ઓપ્શનમાં ઈન્સ્ટેન્ટ ઈ પેન ઓપ્શનને પસંદ કરો.
  • હવે નવું ખુલ્લું પેજ પર સ્ટેટસ ચેક કરો/ડાઉનલોડના બટનને દબાવો.
  • હવે એક પેજ ઓપન થશે જે પર તમારો આધાર કાર્ડ નંબર માને નવી તારીખે છે.
  • તમારો આધાર કાર્ડ નંબર દાખલ કરો અને ચાલુ રાખો પર દબાવો.
 

Leave a Comment