શેર બજાર માટે નવા વર્ષ 2024 માં આવી ગયુ નવુ કૅલેન્ડર,સ્ટોક માર્કેટ હોલીડે લિસ્ટ 2024 બંધ રહેશે શેર બજાર

Stock Market Holidays list 2024 :સ્ટોક માર્કેટ હોલીડે લિસ્ટ 2024 નવા વર્ષ 2024 માં શેર બજાર ચાલુ થશે. ચાલો જાણીએ 2024 માં કયા કયા દિવસે ભારતીય શેર બજાર બંધ રહેશે.ઘણા વેપારીઓને શેરબજારમાં શું ચાલી રહ્યું છે તેના પર સતત ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. શનિ-રવિની રજાઓ સિવાય શેરબજારની થોડી રજાઓ, સ્ટોક એક્સચેન્જ બંધ હોવાથી તેમને વિરામ … Continue reading શેર બજાર માટે નવા વર્ષ 2024 માં આવી ગયુ નવુ કૅલેન્ડર,સ્ટોક માર્કેટ હોલીડે લિસ્ટ 2024 બંધ રહેશે શેર બજાર