રક્ષાબંધનને બહેનોને મોદી સરકારની મોટી ભેટ આપી : 634 માં 10 કિલ્લોના રાંધણ ગેસ સિલિન્ડર બહાર પાડવામાં આવ્યા

gas cylinder announce 2023

 મોદી સરકાર મહિલાઓને રક્ષાબંધન પર મોટી ભેટ આપી રહી છે.મોદી સરકાર મહિલાઓ માટે 3000 રૂપિયાની જાહેરાત કરી રહી છે. ગેસના નાના બાટલાની જાહેરાત કરવામાંઆવી છે, શું મોદી ખરેખર બહેનોને 3 હજાર રૂપિયા આપી રહી છે, શું આ મોદી સરકારની જાહેરાત સાચી છે ? 634 માં 10 કિલ્લોના રાંધણ ગેસ સિલિન્ડર બહાર પાડવામાં આવ્યા તપાસમાં સામે … Read more