ઇ-શ્રમ કાર્ડ યોજનાના પૈસા ખાતામાં જમા થયા છે કે નહીં, અહીં થી જોવો તમારું પેમેન્ટ્સ | AnyRoR Gujarat

ઇ-શ્રમ કાર્ડ યોજનાના પૈસા ખાતામાં જમા થયા છે કે નહીં, અહીં થી જોવો તમારું પેમેન્ટ્સ

E Shram Card Balance Check : ભારત સરકાર દ્વારા શરૂ કરાયેલી ઈ-શ્રમ કાર્ડ યોજના અસંગઠિત ક્ષેત્રના કામદારો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી યોજના છે. આ યોજના હેઠળ, રજિસ્ટર્ડ કામદારોને દર મહિને ₹1000 ની નાણાકીય સહાય મળે છે.

ઘણા કામદારો ઈ-શ્રમ કાર્ડ બેલેન્સ ચકાસવાની પ્રક્રિયાથી અજાણ હોય છે. આ માર્ગદર્શિકા ઈ-શ્રમ કાર્ડ બેલેન્સ ચકાસવાની વિવિધ રીતોનો વિગતવાર વર્ણન કરે છે. ,

ઇ-શ્રમ કાર્ડ ઓનલાઈન પોર્ટલ:

 • પગલું ૧: ઈ-શ્રમ કાર્ડ પોર્ટલ (https://eshram.gov.in/) ની મુલાકાત લો.
 • પગલું ૨: હોમ પેજ પર, “એપ્લિકેશન સ્ટેટસ” વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
 • પગલું ૩: તમારો ઈ-શ્રમ કાર્ડ નંબર અથવા મોબાઈલ નંબર દાખલ કરો.
 • પગલું ૪: “Send OTP” બટન પર ક્લિક કરો.
 • પગલું ૫: તમારા મોબાઈલ પર પ્રાપ્ત OTP દાખલ કરો અને “સબમિટ” બટન પર ક્લિક કરો.
 • પગલું ૬: “પેમેન્ટ સ્ટેટસ” વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
 • પગલું ૭: તમને યોજના હેઠળ મળેલી તમામ રકમની વિગતો જોવા મળશે.

UMANG એપ:

 • UMANG એપ ડાઉનલોડ કરો અને ઈ-શ્રમ કાર્ડ સેવા પસંદ કરો.
 • “બેલેન્સ ચકાસો” વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
 • તમારો ઈ-શ્રમ કાર્ડ નંબર અથવા મોબાઈલ નંબર દાખલ કરો.
 • OTP દાખલ કરો અને “સબમિટ” કરો.
 • તમારા બેલેન્સની વિગતો સ્ક્રીન પર દેખાશે.

જો તમે તેના E-Shram પર નોંધણી કરી હોય તો જ તમે તમારા ઈ-શ્રમ કાર્ડનું બેલેન્સ ચેક કરી શકો છો. સરકાર માત્ર રજિસ્ટર્ડ મજૂરોને જ નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે. તમે તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર, ઈમેલ આઈડી, લોગિન આઈડી અને પ્રમાણપત્ર જેવા દસ્તાવેજોની મદદથી ઓનલાઈન પોર્ટલ પર જઈને તમારું ઈ-શ્રમ કાર્ડ બેલેન્સ ચેક કરી શકો છો. આ રીતે તમે સરળતાથી જાણી શકશો કે તમને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી કેટલી સહાય અને ક્યારે મળી છે.

Leave a Comment