ગુજરાત ગિફ્ટ સિટીમાં દારૂ પીવાના શોખીન માટે નિયમ બનાવામાં આવ્યા , પીવાના માટે આ નિયમ જાણો આ માણસો ને મળશે પીવાની છૂટ જાણો

ગુજરાત ગિફ્ટ સિટીમાં દારૂ પીવાના શોખીન માટે નિયમ બનાવામાં આવ્યા , પીવાના માટે આ નિયમ જાણો આ માણસો ને મળશે પીવાની છૂટ જાણો

gujarat gift city liquor permission rules 2024:ગિફ્ટ સિટી ખાતે કામ કરતા કર્મચારી/અધિકારી તેમજ ગિફ્ટ સિટી ખાતે મુલાકાત લેતા ગિફ્ટ સિટી દારૂ પીવા માટે પરવાનગી આપવામા આવી છે. અહીં દારૂ કોણ પી શકશે ,દારૂ કોણ વેચી શકશે જાણો 

આ છૂટછાટ મુજબ સમગ્ર ગિફ્ટ સિટી માં કામ કરતાં બધા કર્મચારીઓ/માલિકોને દારૂ પીવા ની છૂટ આપવામાં આવશે. “વાઈન એન્ડ ડાઈન”  ગિફ્ટ સિટી દારૂ માટે ની હોટેલ્સ રેસ્ટોરેન્ટસ/કલબમાં દારૂ પી શકશે. જાણો વધુ નિયમ આ નહિ કરો તો દંડ ભરી તૂટી જશો 

આ રહ્યા સરકારના દારૂ માટે નિયમો:

(1) લિકર પીરસનાર હોટેલ અને ક્લબો, FL3 લાયસન્સ મેળવવા માટે પરમિટ અનેવું પડશે.

(2) લાયસન્સ ધારકે દારૂના ખરીદ-વેચાણના હિસાબ રાખવું જોઈએ.

(3) CCTV સર્વેલન્સ સિસ્ટમ દ્વારા સમગ્ર સ્થળને નજરમાં રાખવું જોઈએ.

gujarat gift city liquor permission rules 2024

(4) દારૂ પીવાની પરવાનગી મળે છતાં માત્ર તે સ્થળે લિકર સેવન કરવું જોઈએ.

(5) ગિફ્ટ સિટીમાં દારૂ પીવાની પરવાનગી મળશે માત્ર અધિકૃત અધિકારીઓથી.

(6) અધિકૃત મુલાકાતીઓ દારૂ પી કરી શકશે.

(7) હેલ્થ પરમીટ અને વિઝિટર પરમીટ ધારકો જ દારૂ સેવન કરી શકશે.

(8) 21 વર્ષ કપર વ્યક્તિને માત્ર પરવાનગી મળશે.

(9) અન્ય રાજ્યના નાગરિકો અને મુલાકાતીઓને પરવાનગી મળશે.

(10) લીકર એકસેસ પરમીટ અને ટેમ્પરરી પરમીટ ધારકે વાહન ચલાવવાના પછી હંકારી શકવું નહિં.

(11) પરમીટ ધારકે પરમીટના દસ્તાવેજો સાથે ધરાવવા જોઈએ.

(12) પરમીટ ધારકોએ કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ.

(13) લાયસન્સ ધારક, લીકર એકસેસ પરમીટ અને ટેમ્પરરી પરમીટ ધારક જો કાયદા, નિયમો કે સૂચનાનો ભંગ થાય તો ગુજરાત નશાબંધી અધિનિયમ-1949 અને અન્ય પ્રવર્તમાન કાયદાની પ્રવૃત્તિઓનું પાલન કરવુ

આ પણ જાણો 

gujarat gift city liquor permission rules 2024

gujarat gift city liquor permission rules

gujarat gift city liquor permission rules

Leave a Comment