10 બોર્ડની પરીક્ષાના પરિણામ જાહેર : ફાસ્ટ ધોરણ 10 રીઝલ્ટ ચેક કરવા અહીં ક્લિક કરો

10 બોર્ડની પરીક્ષાના પરિણામ જાહેર : ધોરણ 10 રીઝલ્ટ ચેક કરવા અહીં ક્લિક કરો

how to check class 10th result:ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ મંડળ દ્વારા માર્ચ 2024 માં ગુજરાત બોર્ડની પરીક્ષા લેવાઈ હતી.

GSEB 10મીની પરીક્ષાઓ 11 માર્ચથી 22 માર્ચ, 2024 હતી .બોર્ડની પરીક્ષાના પરિણામ જાણો ધોરણ 10 નું રિઝલ્ટ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

GSEB SSC પરિણામ 2024 ની ઑનલાઇન માર્કશીટ સત્તાવાર વેબસાઇટ પર થશે. જેઓએ પરીક્ષા પાસ કરી છે તેઓ પુનઃચેકિંગ, પુનઃમૂલ્યાંકન અને પૂરક પરીક્ષાઓ માટે અરજી કરવા પાત્ર બનશે. GSEB ધોરણ 10 રીઝલ્ટ માર્કશીટ ડાઉનલોડ કરવા માટે ધોરણ 10 રીઝલ્ટ લિંક 2024 વિદ્યાર્થીઓએ સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લેવી અને પરિણામની લિંકમાં રોલ નંબરનો ઉપયોગ કરીને લોગિન કરવું જરૂરી છે. રીઝલ્ટ જોવાની એપ્લિકેશન

ધોરણ 9 થી 12માં મળશે 94000 સ્કોલરશીપ,જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

GSEB વર્ગ SSC પરિણામ 2024 તારીખ

  • GSEB 10મી પરીક્ષા 2024 -માર્ચ 11 થી 22 માર્ચ, 2024
  • GSEB 10મું પરિણામ 2024 તારીખ-11મી મે 2024

ધોરણ 10 રીઝલ્ટ 2024 કેવી રીતે જોવું how to check class 10th result

ગુજરાત બોર્ડ ધોરણ 10નું પરિણામ ઓનલાઈન જાહેર કરવામાં આવશે. ઑનલાઇન માર્કશીટ ડાઉનલોડ કરવા માટે

  • પગલું 1: ધોરણ 10 રીઝલ્ટ લિંક 2024 GSEB સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો
  • પગલું 2: ધોરણ 10નું રિઝલ્ટ જોવાની વેબસાઈટ
  • ગુજરાત SSC પરિણામ લિંક પર ક્લિક કરો
  • પગલું 3: પરિણામ લિંકમાં રોલ નંબર દાખલ કરો
  • પગલું 4: GSEB માર્કશીટ પ્રદર્શિત થશે
  • પગલું 5: ગુજરાત 10મી માર્કશીટ ડાઉનલોડ કરો

Leave a Comment