આવકવેરા વિભાગમાં ભરતી જાહેર 12 પાસ ને સુવર્ણ તક ,અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 19 જાન્યુઆરી 2024

આવકવેરા વિભાગમાં ભરતી જાહેર 12 પાસ ને સુવર્ણ તક ,અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 19 જાન્યુઆરી 2024

income tax bharti 2024:આવકવેરા ભરતી 2024: આવકવેરા, મુંબઈએ ઈન્સ્પેક્ટર, MTS અને અન્ય જગ્યાઓ માટે અરજીઓ આમંત્રિત કરી છે. નોંધણી પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે અને અરજી ફોર્મ સબમિટ કરવાની અંતિમ તારીખ 19 જાન્યુઆરી, 2024 છે. સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા હેઠળ 291 ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે આ ભરતી અભિયાન હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. અહીં તમામ વિગતો મેળવો.

income tax bharti 2024:આવકવેરા વિભાગ ભરતી 2024સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા હેઠળ આ ભરતી અભિયાન દ્વારા કુલ 291 ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ પર્સોનેલ એન્ડ ટ્રેનિંગ (CoPT) OM નંબર 14034/1/95-Estt માં સમાવિષ્ટ પસંદગીના ક્રમ મુજબ ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે. (D) તારીખો 04.05.1995.

આવકવેરા ભરતી 2024 યોગ્યતાના માપદંડ

આવકવેરા ભરતી 2024 માટે પાત્રતા માપદંડ ચોક્કસ પદ અનુસાર બદલાય છે. ઇન્સ્પેક્ટર અને ટેક્સ આસિસ્ટન્ટ પોસ્ટ્સ માટે માન્ય યુનિવર્સિટી/કોલેજમાંથી સ્નાતક અથવા તેની સમકક્ષ જરૂરી છે, જ્યારે સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-II પદ માટે ધોરણ 12 પાસ કરવું આવશ્યક છે.

પોસ્ટનું નામ

ઉંમર મર્યાદા

શૈક્ષણિક લાયકાત

ઇન્સ્પેક્ટર

18 થી 30

માન્ય યુનિવર્સિટી/કોલેજ/સંસ્થામાંથી સ્નાતક અથવા સમકક્ષ લાયકાત

સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-II

18 થી 27

ધોરણ 12 અથવા માન્ય બોર્ડ અથવા યુનિવર્સિટીમાંથી સમકક્ષ

કર સહાયક (TA)

18 થી 27

માન્ય યુનિવર્સિટી/કોલેજ/સંસ્થામાંથી સ્નાતક અથવા સમકક્ષ લાયકાત

મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફ (MTS)

18 થી 25

માન્ય બોર્ડ અથવા યુનિવર્સિટીમાંથી મેટ્રિક અથવા સમકક્ષ

કેન્ટીન એટેન્ડન્ટ (CA)

18 થી 25

income tax bharti 2024

આવકવેરા ભરતી 2024 ખાલી જગ્યાની વિગતો

 1. આવકવેરા નિરીક્ષક: 14 જગ્યાઓ
 2. સ્ટેનોગ્રાફર: 18 જગ્યાઓ
 3. કર સહાયક: 119 જગ્યાઓ
 4. મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફઃ 137 જગ્યાઓ
 5. કેન્ટીન એટેન્ડન્ટ: 3 જગ્યાઓ

આવકવેરા ભરતી 2024 અરજી ફી

તમામ ઉમેદવારો માટે અરજી ફી  200/- છે. ફી માત્ર ઓનલાઈન મોડ દ્વારા જ ચુકવવાની છે અને અરજી સાથે ચૂકવણીનો પુરાવો આપવાનો રહેશે. વધુ સંબંધિત વિગતો માટે ઉમેદવારો આવકવેરાની અધિકૃત વેબસાઇટ જોઈ શકે છે.

income tax bharti 2024:આવકવેરા વિભાગ ભરતી 2024 ઈન્કમ ટેક્સ, મુંબઈએ ઈન્સ્પેક્ટર, MTS અને અન્ય જગ્યાઓ માટે અરજીઓ માટે. પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો આવકવેરાની અધિકૃત વેબસાઈટ incometaxmumbai.gov.in પર ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 19 જાન્યુઆરી 2024 છે.

આવકવેરા ભરતી 2024 માટે અરજી કેવી રીતે કરવી 

 1. મુંબઈની અધિકૃત વેબસાઈટ incometaxmumbai.gov.in પર જાઓ 
 2. તમારી મૂળભૂત માહિતી અને સંપર્ક વિગતો આપીને તમારી અરજી નોંધણી કરો.
 3. તમારા એકાઉન્ટમાં લોગ ઇન કરો અને અરજી ફોર્મ ભરો.
 4. જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો અને એપ્લિકેશન ફી ચૂકવો.
 5. તમે બધી વિગતોની કાળજીપૂર્વક ભરો અને તેને સબમિટ કરો

આવકવેરા ભરતી 2024  મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 1. સૂચના તારીખ: ડિસેમ્બર 22, 2023
 2. અરજી શરૂ થવાની તારીખ: ડિસેમ્બર 22, 2023
 3. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: જાન્યુઆરી 19, 2024

Leave a Comment