નગરપાલિકા ભરતી 2024 મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટિસશીપ યોજના હેઠળ વર્ષ 2024 માં વિવિધ ટ્રેડમાં એપ્રેન્ટિસની ખાલી છેલ્લી તારીખ 18 જાન્યુઆરી 2024

Kadi Nagarpalika Bharti 2024:કડી નગરપાલિકા ભરતી 2024: કડી નગરપાલિકા સરકારની મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટિસશીપ યોજના હેઠળ વર્ષ 2023-24માં વિવિધ ટ્રેડમાં એપ્રેન્ટિસની ખાલી પડેલી જગ્યાઓ ભરવા ઉમેદવારો 18 તારીખ સુધી પાત્રતાના પુરાવા સાથે અરજી કરી શકે છે.

 kadi nagarpalika 2024 ભરતી 01-2024 સવારે 10:00 કલાકે મ્યુનિસિપલ ઓફિસ. હાજર રહેવા માટે, ઑફલાઇન પર અરજી કરો અને અન્ય વિગતો જેવી કે શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો, આવશ્યક વય મર્યાદા, પસંદગીની રીત, ફીની વિગતો અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે નીચે આપેલ છે.

Kadi Nagarpalika Bharti 2024

ભરતી નું નામ  કડી નગરપાલિકા ભરતી 2024
પોસ્ટ વિવિધ
ખાલી જગ્યાઓ 18
છેલ્લી તારીખ 18 જાન્યુઆરી 2024
સતાવાર વેબસાઈટ http://kadinagarpalika.in

Kadi Nagarpalika Bharti 2024

કડી નગરપાલિકા ભરતી 2024 નિયમ :

 1. એપ્રેન્ટિસને 11 મહિનાનો સમયગાળો પૂરો થવા પર આપમેળે છૂટા કરવામાં આવશે.
 2. ઉમેદવારે અગાઉ એપ્રેન્ટીસશીપ કરેલ ન હોવી જોઈએ અથવા હાલની એપ્રેન્ટીસશીપની પ્રગતિમાં ન હોવો જોઈએ.
 3. પસંદગી અંગેનો નિર્ણય પાલિકાનો રહેશે.
 4. અધૂરા પ્રમાણપત્રો સાથેની અરજી રદબાતલ ગણવામાં આવશે.
 5. સમય મર્યાદા પછી મળેલી અરજીઓ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં.
 6. જો તે પોસ્ટ માટે પૂરતા ઉમેદવારો ન હોય તો, નગરપાલિકા પાસે જગ્યાઓની સંખ્યામાં ફેરફાર કરવાનો અને અન્ય જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોની ભરતી કરવાનો અધિકાર હશે.
 7. ભરતી મેરિટ અથવા રૂબરૂ ઇન્ટરવ્યુ અને જો જરૂરી જણાય તો પ્રેક્ટિકલ ટેસ્ટના આધારે કરવામાં આવશે. પાલિકાનો નિર્ણય આખરી રહેશે.
 8. અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે લાવવાના રહેશે. અરજી સાથે ઝેરોક્ષ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવવાના રહેશે.

આ પણ જાણો 

 1. RPF ભરતી 2024 Notification – 2250 જગ્યા Constable, Sub-Inspector ઓનલાઇન આવેદન કરો અહીં થી
 2. 2024ની એક દમ સારી ફોટો એડિટિંગ એપ્લિકેશન સ્નેપસીડ, આવી રીતે કરો એડિટિંગ જાણો આ રીત

કડી નગરપાલિકા ભરતી 2024 કુલ જગ્યા લાયકાત

પોસ્ટ નું નામ ખાલી જગ્યાઓ લાયકાત
સેનેટરી ઇન્સ્પેકટર  03 સરકાર માન્ય સેનેટરી ઇન્સ્પેકટરનો કોર્સ
સિવિલ એન્જિનિયર 02 ડિપ્લોમા સિવિલ એન્જિનિયરિંગ
ઈલેક્ટ્રીકલ એન્જિનિયર 01 ડિપ્લોમા ઈલેક્ટ્રીકલ એન્જિનિયરિંગ
કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર ક્લાર્ક 06 સ્નાતક, કમ્પ્યુટરના જાણકાર
ડ્રાઈવર મિકેનિક 05 ધોરણ 10 પાસ તથા ડ્રાઈવરનું ટ્રેક્ટર તથા લાઈટ મોટર વ્હિકલનું લાયસન્સ ધરાવનાર
મિકેનિકલ એન્જિનિયર 01 ડિપ્લોમા મિકેનિકલ

કડી નગરપાલીકા ભરતી 2024 માટે વય મર્યાદા

 1. વય મર્યાદા 18 થી 35 વર્ષની રહેશે.

કડી નગરપાલિકા ભરતી 2024 કેવી રીતે અરજી કરવી ?

ઉમેદવારે ઇન્ટરવ્યુ માટે રૂબરૂ હાજર થવું આવશ્યક છે કારણ કે સત્તાવાર વિભાગ માત્ર ઑફલાઇન માધ્યમથી જ અરજીઓ સ્વીકારે છે. 18 જાન્યુઆરી, 2024 ના રોજ, ઉમેદવારોએ કડી નગરપાલિકા કચેરી ખાતે ઇન્ટરવ્યુ માટે રૂબરૂ હાજર રહેવું પડશે. તેઓએ એક સાર્વજનિક દસ્તાવેજ પણ લાવવો જોઈએ જેની તેઓએ કાળજીપૂર્વક સમીક્ષા કરવી જોઈએ. અરજી કરનાર ઉમેદવારને સવારે 10:00 વાગ્યા સુધીમાં મ્યુનિસિપલ ઑફિસે પહોંચવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે, કારણ કે તે સમયે ઇન્ટરવ્યુ શરૂ થઈ શકે છે.

Leave a Comment