ગુજરાતમાં સ્ટેમ્પ ડ્યુટી અને નોંધણી શુલ્ક જાણો અહીંથી | AnyRoR Gujarat

ગુજરાતમાં સ્ટેમ્પ ડ્યુટી અને નોંધણી શુલ્ક જાણો અહીંથી

Gujarat Property Registration 2024:સરકારી રેકોર્ડમાં મિલકતની નોંધણી કરવા માટે રાજ્ય સરકાર ગુજરાતમાં સ્ટેમ્પ ડ્યુટી અને નોંધણી ફી ચુકવણી રિબેટ માટે પણ લાયક બનશે. ગુજરાતમાં 2024 માં ઘર ખરીદતી વખતે સ્ટેમ્પ પેપર સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ચૂકવવી જરૂરી છે અને રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટને ચલાવતા કરતા તમામ કાયદાકીય નિયમો જાણતા રહેવું જરૂરી છે 

ગણતરી:

WhatsApp ગ્રુપ જોડાઓ
ટેલિગ્રામ ગ્રુપ જોડાઓ
 • સ્ટેમ્પ ડ્યુટી:
  • મિલકતની બજાર કિંમત અથવા ટ્રાન્ઝેક્શન મૂલ્ય, બેમાંથી જે વધુ હોય તેના આધારે ગણતરી થાય છે.
  • દર મિલકતના પ્રકાર, ખરીદનારના અને શહેરી/ગ્રામીણ વિસ્તાર પર આધાર રાખે છે.
  • મૂળ દર: 3.5%
  • સરચાર્જ: 1.4%
  • કુલ દર: 4.9% (મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં)
 • નોંધણી શુલ્ક:
  • મિલકતની બજાર કિંમત અથવા ટ્રાન્ઝેક્શન મૂલ્ય, બેમાંથી જે વધુ હોય તેના 1%
  • મહિલાઓ માટે નોંધણી શુલ્ક માફ

જમીન ખરીદતી વખતે ધ્યાનમાં લેવાના ખર્ચા:

 • સ્ટેમ્પ ડ્યુટી
 • નોંધણી શુલ્ક
 • વકીલની ફી
 • એજન્ટ ફી
 • ટેક્સ સર્વે ફી
 • મ્યુનિસિપલ ટેક્સ
 • અન્ય શુલ્ક

ગરવી ગુજરાત વેબસાઈટ:

 • https://garvi.gujarat.gov.in/
 • જમીનની માહિતી મેળવવા માટે “સર્વે નંબર” શોધો
 • જમીનનો નકશો, માલિકીની વિગતો, ખાતા નંબર, વગેરે જુઓ

સર્વે નંબર દ્વારા ગણતરી:

 • [અમાન્ય URL કાઢી નાખવામાં આવ્યું]
 • સર્વે નંબર દાખલ કરો અને “ગણતરી કરો” બટન પર ક્લિક કરો
 • સ્ટેમ્પ ડ્યુટી અને નોંધણી શુલ્કની રકમ દર્શાવવામાં આવશે

ઉદાહરણ:

 • મિલકતની બજાર કિંમત: ₹10 લાખ
 • ખરીદનાર: પુરુષ
 • શહેરી વિસ્તાર
 • સ્ટેમ્પ ડ્યુટી: ₹49,000 (4.9%)
 • નોંધણી શુલ્ક: ₹10,000 (1%)
 • કુલ ખર્ચ: ₹59,000

Leave a Comment