દિવ્યાંગ બાળકો માટે શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા ધોરણ 1 થી 8 માટે 3000 જગ્યા પર ભરતી ,લાયકાત અને અરજી, કેવી રીતે કરવી જાણો

દિવ્યાંગ બાળકો માટે શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા ધોરણ 1 થી 8 માટે 3000 જગ્યા પર ભરતી ,લાયકાત અને અરજી, કેવી રીતે કરવી જાણો

teacher bharti 2024 gujarat:ગુજરાત સરકાર દ્વારા હાલમાં શિક્ષકની ભરતી માટે વિદ્યા સહાયકો અને જ્ઞાન સહાયકોની ભરતી કરવામાં આવી રહી છે પ્રાથમિક શિક્ષણ વિભાગ ગુજરાત સરકાર દ્વારામાં હાલમાં 3000 ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે તેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે આપેલ છે તો જાણી લો

સરકાર દ્વારા પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષણની ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે તેમાં અરજી કરવાની તારીખ 19 ફેબ્રુઆરી છે અને છેલ્લે અરજી કરવાની તારીખ 28 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન ઓનલાઇન અરજી કરી શકાશે

WhatsApp ગ્રુપ જોડાઓ
ટેલિગ્રામ ગ્રુપ જોડાઓ

teacher bharti 2024 gujarat

જોબ સંસ્થા શિક્ષણ વિભાગ
કુલ જગ્યા 3000
પોસ્ટ શિક્ષક 
ભરતી પ્રકાર કાયમી ભરતી
લાયકાત સ્પેશિયલ એજયુકેટર TET પાસ
ફોર્મ ભરવાની તારીખ 19/02/2024 થી 28/02/2024
પગારધોરણ સરકાર મુજબ 
અરજી મોડ ઓનલાઇન
ઓફીસીયલ વેબસાઇટ http://vsb.dpegujarat.in

પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષક ભરતી 2024 લાયકાત 

સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષકની ભરતી 3000 માટે શૈક્ષણિક લાયકાત પરીક્ષામાં પાસ કરેલું ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે એ પણ ઉમેદવારો ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે જેની વેબસાઈટ વિશે આપેલ છે તેના પરથી સંપૂર્ણ અરજી કરી શકશે

શિક્ષક ભરતી 2024 તારીખ 

  1. અરજી કરવાની તારીખ 19 ફેબ્રુઆરી
  2. છેલ્લે અરજી તારીખ 28 ફેબ્રુઆરી
ગૌણ સેવા દ્વારા ભરતી જાહેર સબ ઓડિટર અને હિસાબનીશ ઓડિટર ભરતી જગ્યા 266 આજથી ફોર્મ ભરવાના શરૂ અહીં જાણો માહિતી 

દિવ્યાંગ બાળકો શિક્ષક માટે કેટલી છે ભરતી જાણો

  1. ગુજરાત સરકારની દિવ્યાંગ બાળકોને ભરતી માટે ધોરણ 1 થી 5 માટે 1861 જગ્યા છે
  2. ભરતી બોર્ડ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ ધોરણ છ થી આઠ માટે 1139 કુલ જગ્યાઓ છે
  3. શૈક્ષણિક દિવ્યાંગ ભરતી 2024 મા કુલ જગ્યાઓ 3000 છે
આઇ ખેડૂત પોર્ટલ પર 2024 ની નવી યોજનાઓ કઈ કઈ છે જાણી લો ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા શરૂ

શિક્ષક ભરતી 2024 અગત્યની લીંક

ઓફીસીયલ વેબસાઇટ અહિં ક્લીક કરો

Leave a Comment