14 ફેબ્રુઆરી કેમ મનાવવામાં આવે છે વેલેન્ટાઈન ડે જાણી લો, આ લવ સ્ટોરી જાણીને તમારા પણ રૂંવાટા ઊભા થઈ જશે

14 ફેબ્રુઆરી કેમ મનાવવામાં આવે છે વેલેન્ટાઈન ડે જાણી લો, આ લવ સ્ટોરી જાણીને તમારા પણ રૂંવાટા ઊભા થઈ જશે

Why is Valentine’s Day celebrated only on 14th February?:14 ફેબ્રુઆરી કેમ મનાવવામાં આવે છે વેલેન્ટાઈન ડે જાણી લો, આ લવ સ્ટોરી જાણીને તમારા પણ રૂંવાટા ઊભા થઈ જશે વેલેન્ટાઈન ડે પ્રેમનો દિવસ માનવામાં આવે છે ઘણા દેશમાં વેલેન્ટાઈન ડે જોવા આવે છે પતિ પત્નીનો પ્રેમ કરવા માટે વેલેન્ટાઇન ટીવી જોવામાં આવે છે જાણો સંપૂર્ણ માહિતી વેલેન્ટાઈન ડે ઉજવવામાં આવે છે અને કોનું બલિદાન આપવામાં આવ્યું હતું આ દિવસે

વેલેન્ટાઈન ડે કેમ ઉજવવામાં આવે છે અને કોની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છે વેલેન્ટાઇન કોણ હતો 14 ફેબ્રુઆરીએ છીએ વેલેન્ટાઈન ડે આ બધા પ્રશ્નોના જવાબ તમને આ પોસ્ટમાં નીચે વાંચી એટલે મળી જશે

WhatsApp ગ્રુપ જોડાઓ
ટેલિગ્રામ ગ્રુપ જોડાઓ

સંત વેલેન્ટાઇન વેલેન્ટાઇન કોણ હતો જાણી લો

Why is Valentine’s Day celebrated only on 14th February?:સંત વેલેન્ટાઇન એક રૂમનો એક પાદરી હતો જે વિશ્વમાં પ્રખ્યાત પ્રેમ ને પોષણ આપવા માટે માનવમાં આવે છે સેન્ટ વેલેન્ટાઇન પાદરી પ્રેમને પોતાનું જીવન માનતો હતો બધા લોકોને પ્રેમ કરવા માટે તે પ્રોત્સાહિત કરતો હતો સેન્ડ વેલેન્ટાઈન છે સાંજે માં રહેતો હતો તેના રાજા કલાઉડિસ પાદરીને આ પ્રેમ કહાની વિશે બિલકુલ પસંદ નથી તેના રાજા ક્લાઉડીસ બાજરી માનતા હતા કે પ્રેમી પુરુષોને સ્ત્રીઓ માટે અસરકારક છે તેથી રોમના રાજા જનમ રાજ્યમાં લગ્ન કરવાની બધાને ના પાડતા હતા

સંત વેલેન્ટાઇન બધાને ખોટી રીતે પ્રેમ કરવા માટે પેટ તો એ માટે રોમના રાજાએ તેમને ગુસ્સે થઈને 14 ફેબ્રુઆરી 269 ના રોજ વેલેન્ટાઇન ને ફાંસી આપવામાં આવી હતી એ દિવસથી વેલેન્ટાઈન દિવસ ઉજવવામાં આવે છે વેલેન્ટ સંત વેલેન્ટાઈન ને ફાંસી આપવામાં આવી હતી ત્યારે તેના જેલરની અંધ પુત્રી તેની આખો દાન કરવામાં આવી હતી ખુદાન કરી હતી ચેકો બસને તેણે વેલેન્ટ સંત વેલેન્ટાઇન માટે યોર વેલેન્ટાઈન લખ્યું તી તેથી ઉપરથી વેલેન્ટાઈન ડે બનાવવા આવે છે

આ મશીન ઘરે જ લગાવો કરો અને તમે દર મહિને ₹50 હજાર કમાણી કરી શકો છો.

આ તારીખથી વેલેન્ટાઇન દિવસ મનાવામાં આવે છે 

સંત વેલેન્ટાઇન બધાને ખોટી રીતે પ્રેમ કરવા એ માટે રોમના રાજાએ તેમને ગુસ્સે થઈને 14 ફેબ્રુઆરી 269 ના રોજ વેલેન્ટાઇન ને ફાંસી આપવામાં આવી હતી એ દિવસથી વેલેન્ટાઈન દિવસ ઉજવવામાં આવે છે વેલેન્ટ સંત વેલેન્ટાઈન ને ફાંસી આપવામાં આવી હતી ત્યારે તેના જેલરની અંધ પુત્રી તેની આખો દાન કરવામાં આવી હતી ખુદાન કરી હતી ચેકો બસને તેણે વેલેન્ટ સંત વેલેન્ટાઇન માટે યોર વેલેન્ટાઈન લખ્યું તી તેથી ઉપરથી વેલેન્ટાઈન ડે બનાવવા આવે 

અમૂલ ડેરીમાં ઘરે બેઠા કામ કરો અને દર મહિને ₹17000 કમાઓ, જુઓ સંપૂર્ણ જાણકારી અહીં 

સંત વેલેન્ટાઇન મોટી પછી તેની ગર્લફ્રેન્ડને આખો આપી હતી

સંત વેલેન્ટાઇન હાથે ત્યારે વેલેન્ટાઇન તેમની પુત્રી છે તેમની ત્યારે તેમની આખો દાન કરવામાં આવી હતી અને આખો દાન આપી હતી એટલે તેને પત્ર લખ્યુ હોય તો કે યોર વેલેન્ટાઇન ક્યાંથી આવ્યા વેલેન્ટાઈન ડે મનાવવામાં આવે છે

Leave a Comment