ખાલી 15 મિનિટમાં અરજી કરો 2 લાખનું એક્સિસ બેંક ક્રેડિટ કાર્ડ ,સ્ટેટસ ચેક ,અરજી ક્યાં કરવી

એક્સિસ બેંક ક્રેડિટ કાર્ડ માટે અરજી ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન કરી શકાય છે. તમારે એક્સિસ બેંકમાં ક્રેડિટ કાર્ડ માટે ધક્કા ખાવા નહિ પડે આ લેખ માં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપેલ છે તો તમે આ રીતે અરજી કરી શકો છો, જ્યારે તમે તમારા એક્સિસ બેંક ક્રેડિટ કાર્ડ માટે અરજી કરો છો,

એક્સિસ બેંક ક્રેડિટ કાર્ડ માટે અરજી કરવી 

એક્સિસ બેંકની વેબસાઇટ
 1. પહેલા તમે એક્સિસ બેંકની  વેબસાઇટ પર જાઓ .
 2. એક્સિસ બેંક સાઈટ પર ક્રેડિટ કાર્ડ એપ્લાય પર જાઓ અને “ અરજી કરો ” પર ક્લિક કરો .
 3.  તમારું અરજી ફોર્મ ભરો.
 4. અરજી ફોર્મ ભર્યા પછી, તમારા દસ્તાવેજો આઈડી પ્રૂફ, એડ્રેસ પ્રૂફ, આવક નો દાખલો વગેરે. તેના પર અપલોડ કરો.
 5. ફોર્મ અને દસ્તાવેજો સબમિટ કર્યા પછી, તમને એક રસીદ પ્રાપ્ત થશે જેમાં તમારી અરજીનો નંબર હશે . 
 6. તમે તમારી અરજીનું સ્ટેટસ ટ્રૅક કરી શકો.

axis bank credit card status gujarati language

એક્સિસ બેંક ક્રેડિટ કાર્ડ અરજીની સ્થિતિ જાણવા માટે

 1. એપ્લિકેશન સંદર્ભ નંબર (એપ આઈડી) દ્વારા
 2. મેલ દ્વારા 
 3. કસ્ટમર કેર સેન્ટર કોલ કરીને
 4. નજીકની એક્સિસ બેંક શાખાની મુલાકાત 

ઇમેઇલ દ્વારા એક્સિસ બેંક ક્રેડિટ કાર્ડ અરજી સ્ટેટસ ટ્રૅક કરો 

 1. એક્સિસ બેંકની અધિકૃત વેબસાઇટ પર જાઓ અને “અમારો સંપર્ક કરો” અથવા “ગ્રાહક સેવા “ વિભાગ પર ક્લિક કરો .
 2. કારણ કે તમને ઑનલાઇન ઇ મેઇલ ફોર્મ મળશે.
 3. તામર ઈમેલ આઈડી, જો આપને ક્રેડિટ કાર્ડ અરજી આપી હોય તે , નામ, મોબાઈલ નંબર ફોર્મ ભરો.
 4. મેસેજ માં, તમારી Axis બેંક ક્રેડિટ કાર્ડ એપ્લિકેશન સ્ટેટસ જાણવા માટે વિનંતી લખો. તમારી અરજીમાં પાન કાર્ડ નંબર અને મોબાઈલ નંબર

Axis Bank ક્રેડિટ કાર્ડ એપ્લિકેશન સ્ટેટસ ઑફલાઇન

 1. એક્સિસ બેંકના ક્રેડિટ કાર્ડ વિભાગને ફોન કરો .
 2. એક્સિસ બેંકની ફોન બેંકિંગ સેવાઓનો 1860-419-5555 અને 1860-500-5555 પર સંપર્ક કરો.
 3. ભારતની બહારથી કૉલ કરી રહ્યાં છો, તો +91-22-67987700 નંબરનો ઉપયોગ કરો .
 4. તમારી નજીકની એક્સિસ બેંક શાખામાંથી તમારી ક્રેડિટ કાર્ડ અરજી સ્ટેટસ મેળવો.
 5. Axis bank gujarati word
 6. Axis bank in Gujarati language

Leave a Comment