પેન્શનને લઈને સસ્પેન્સ દૂર, હવે પેન્શન 60% અને બેઝિકના 100% થશે, પેન્શન 7 વર્ષ માટે વધશે, કોઈ કપાત નહીં થાય.

પેન્શનને લઈને સસ્પેન્સ દૂર, હવે પેન્શન 60% અને બેઝિકના 100% થશે, પેન્શન 7 વર્ષ માટે વધશે, કોઈ કપાત નહીં થાય.

good news for pensioners:પેન્શનને લઈને સસ્પેન્સ દૂર, હવે પેન્શન 60% અને બેઝિકના 100% થશે, પેન્શન 7 વર્ષ માટે વધશે, કોઈ કપાત નહીં થાય. પેન્શનરના મૃત્યુ બાદ પેન્શનર પરિવારને ફેમિલી પેન્શન મેળવવા માટે ઘણો સંઘર્ષ કરવો પડે છે.

ઘણા પેન્શનરોના પરિવારો પાસે નિયમો વિશે સંપૂર્ણ માહિતી નથી, જેના કારણે તેમને ફેમિલી પેન્શન ક્લેમ કરવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. તેથી આ લેખમાં તમને સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવશે અને તમને કેન્દ્ર સરકારની માર્ગદર્શિકા વિશે માહિતગાર કરવામાં આવશે જેથી તમને કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો ન કરવો પડે.

WhatsApp ગ્રુપ જોડાઓ
ટેલિગ્રામ ગ્રુપ જોડાઓ
આ રહ્યા સમયસર આવકવેરા રિટર્ન ભરવાના ફાયદા, તમે દંડથી પણ બચી શકો છો.

PPO ના આધારે મળેલ પેન્શન:

નિવૃત્તિ પછી, પેન્શનરને PPO (પેન્શન પેમેન્ટ ઓર્ડર)ના આધારે પેન્શન આપવામાં આવે છે.
પેન્શનરના મૃત્યુ પછી, કુટુંબ પેન્શન તેના નોમિનીને આપવામાં આવે છે (જે સામાન્ય રીતે તેની પત્ની અથવા બાળકો હોય છે).
પત્નીએ શું કરવું જોઈએ:

સંયુક્ત બેંક ખાતામાં પેન્શન:

જો પેન્શનર અને પત્નીનું સંયુક્ત બેંક ખાતું હોય, તો પત્નીને ફેમિલી પેન્શન માટે અરજી કરવાની જરૂર નથી.
બેંક આપોઆપ પેન્શનને ફેમિલી પેન્શનમાં કન્વર્ટ કરશે.
પેન્શન સંયુક્ત બેંક ખાતામાં નથી:
જો પેન્શનર અને પત્ની પાસે સંયુક્ત બેંક ખાતું ન હોય, તો પત્નીએ ફેમિલી પેન્શન માટે અરજી કરવી પડશે.

અરજી માટે, પત્નીએ નીચેના દસ્તાવેજો સબમિટ કરવા આવશ્યક છે:

  1. પેન્શનરના મૃત્યુ પ્રમાણપત્રની નકલ
  2. તમારું જન્મ પ્રમાણપત્ર
  3. લગ્ન પ્રમાણપત્ર
  4. બેંક ખાતાની વિગતો
  5. PPO (પેન્શન પેમેન્ટ ઓર્ડર)

બેંકની જવાબદારી:

બેંકે પત્નીની અરજી પર તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવી જોઈએ.
ફેમિલી પેન્શનની ચુકવણી મૃત્યુની તારીખથી શરૂ થવી જોઈએ.
જો બેંકમાં વિલંબ થાય છે, તો બેંકે પ્રોવિઝનલ પેન્શન ચૂકવવું પડશે.

ગૂગલ એડસેન્સથી કમાવો ઘરે બેઠા બેઠા ઓનલાઇન 1 મહિના માં લાખ રૂપિયા

ફેમિલી પેન્શનની રકમ:

7 વર્ષની અંદર મૃત્યુ:
જો પેન્શનર નિવૃત્તિના 7 વર્ષની અંદર મૃત્યુ પામે છે, તો પત્નીને સંપૂર્ણ પેન્શન મળશે.
જ્યાં સુધી પેન્શનર 67 વર્ષની ઉંમર સુધી જીવિત રહેશે ત્યાં સુધી આ પેન્શન ચાલુ રહેશે.
67 વર્ષની ઉંમર પછી, પત્નીને પેન્શનરની મૂળભૂત પેન્શનના 60% મળશે.
7 વર્ષ પછી મૃત્યુ:
જો પેન્શનર નિવૃત્તિના 7 વર્ષ પછી મૃત્યુ પામે છે, તો પત્નીને પેન્શનરની મૂળભૂત પેન્શનના 60% મળશે.

ઉદાહરણ:

7 વર્ષની અંદર મૃત્યુ:
જો પેન્શનર 60 વર્ષની વયે નિવૃત્ત થાય છે અને 62 વર્ષની વયે મૃત્યુ પામે છે, તો તેની પત્નીને 5 વર્ષ સુધી સંપૂર્ણ પેન્શન મળશે.
67 વર્ષની ઉંમર પછી, પત્નીને પેન્શનરની મૂળભૂત પેન્શનના 60% મળશે.
7 વર્ષ પછી મૃત્યુ:
જો પેન્શનર 67 વર્ષની ઉંમર પછી મૃત્યુ પામે છે, તો તેની પત્નીને પેન્શનરની મૂળભૂત પેન્શનના 60% મળશે.

Leave a Comment