આ પગાર વાળાઓને મળશે 141347 રૂપિયા મળશે ગ્રેજ્યુઇટી જાણો કેટલા દિવસ કરવી પડશે નોકરી આ રહી ગણતરી

આ પગાર વાળાઓને મળશે 141347 રૂપિયા મળશે ગ્રેજ્યુઇટી ,જાણો કેટલા દિવસ કરવી પડશે નોકરી આ રહી ગણતરી

Gratuity Calculation: આ પગાર વાળાઓને મળશે 141347 રૂપિયા કહે છે જાણો કેટલા દિવસ કરવી પડશે નોકરી આ રહી ગણતરી હાલમાં સરકાર દ્વારા ગ્રેજ્યુએટી માટે નિયમમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે જો તમારે પણ 35,000 પગાર હશે તો જાણી લો કેટલી મળશે અને ગ્રેજ્યુઇટીની લિમિટ પણ કરવામાં આવી છે જે 25 લાખ રૂપિયા કરવામાં આવી છે

ગુજકેટ રીઝલ્ટ 2024 કઈ રીતે ચેક કરવું જાણો અહીં થી

gratuity calculation in gujarat સરકાર દ્વારા ગ્રેજ્યુએટી ના નિયમ માટે પહેલા 20,00,000 ગ્રેજ્યુએટી પર ટેક્સ ભરવામાં આવતો હતો હવે તે બદલાઈ અને તેની નિમિતમાં વધારો કરે છે અને 25 લાખ રૂપિયા કરવામાં આવી છે જે કર્મચારી પાંચ વર્ષ સુધી નોકરી કરે છે અને પછી રીટાયર્ડ થાય છે ત્યારે તેમને ગ્રેજ્યુએટી આપવામાં આવે છે ચાલુ નોકરીએ કોઈ કર્મચારીનું મોત થાય તો તેના વારસદારમાં હશે તેને ગ્રેજ્યુએટ ની રકમ આપવામાં આવશે

ગ્રેજ્યુટી માટે લાયકાત શું છે લાયકાત જાણો gratuity calculation in gujarat

ગ્રેજ્યુઇટી ના નિયમ 1972 મુજબ હવે 25 લાખ રૂપિયા રકમ કરવામાં આવી છે જે કર્મચારી પાંચ વર્ષ સુધી સતત એક નોકરીમાં નોકરી કરે છે તેને તો તેને ગ્રેજ્યુએટ્ટી આપવામાં આવે છે અને જો પાંચ વર્ષથી ઓછી કરે છે તો તેને ગ્રેજ્યુનો લાભ મળતો નથી ચાર વર્ષ અને 11 મહિનામાં નોકરી છોડી દે તો તેને ગ્રેજ્યુએટ મળતી નથી

ગ્રેજ્યુટી ની ગણતરી 2024 કેવી રીતે થાય gratuity calculation in gujarat

પહેલા તમારી ગ્રેજ્યુટી બરાબર છેલ્લો પગાર ગુણ્યા નોકરીનો સમયગાળો ગુણ્યા 15 ભાગ્યા 26 ગ્રેજ્યુઇટી ગણતરી
એટલે કે ઉદાહરણ દ્વારા સમજાઈ કે જો તમે 10 વર્ષ સુધી કંપનીમાં નોકરી કરી છે અને અંતિમ પગાર તમારો 50,000 છે તો ગણતરીમાં 50,000 * 12 * 10 * 15 / 26 એટલે કે તમને ₹9,23,0 77 રૂપિયા એ ગ્રેજ્યુટી આપવામાં આવશે
 

Leave a Comment