ઘરે બેઠા મોબાઈલ થી જમીન માપણી કરો હેક્ટર , વીઘા , ગુંઠા માં ઓનલાઇન જમીન માપણી

ઘરે બેઠા મોબાઈલ થી જમીન માપણી કરો હેક્ટર , વીઘા , ગુંઠા માં ઓનલાઇન જમીન માપણી

Gujarat jamin mapani calculator 2024 અત્યારના સમયમાં બધા કામ ઘરે બેઠા જ મોબાઈલ થી જમીન માપણી થઇ જાય તો સારું થાય ,ખેડૂત ભાઈ ની સૌથી મોટી સમસ્યા છે જમીન માપણી અરજી? સર્વે બોલાઈને જમીનની માપની કરાઈએ તો એમાં બહુ સમય જાય છે અને 3 થી 5 હાજર આજુબાજુ ખર્ચ થઇ જાય છે. આજ અમે આ આર્ટિકલમાં જમીનની માપણી ની સમસ્યાનો સમાધાન આપીશું અને પછી બધા ખેડૂતભાઈ મોબાઈલ થી જમીન માપણી કરો ઘરે બેઠા કરી શકશે. 

હાલ જમીન માપણી 2024 સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી છે એમાં ઘણા ખેડૂતભાઈ ની જમીન ઓછી થઇ ગઈ છે તો ઘણા ખેડૂતભાઈ ની જમીન વધી ગઈ છે ઓનલાઇન દસ્તાવેજમાં. અત્યારે સરકારની આ ભૂલના લીધે ખેડૂતભાઈઓ વચ્ચે જગડા પણ થઇ રહ્યા છે. આજ અમે તમને એવી એપ્લિકેશન વિષે જણાવીશું જેના દ્વારા તમે તમારી જમીન માપણી કરી શકશો એટલે આર્ટિકલમાં છેલ્લે સુધી વાંચજો.

જમીન માપણી નકશો 2024

Gujarat Jamin Mapani Calculator

Gujarat jamin mapani calculator 2024 ઘરે બેઠા

આર્ટિકલ  ઓનલાઇન જમીન માપણી મોબાઈલથી 2024
માધ્યમ  ઓનલાઇન 
ઉપયોગી  ખેડૂતભાઈઓ માટે 
એપ નામ  GPS Fields Area Measure
વેબસાઈટ  Click Here

મોબાઈલથી જમીન માપણી 2024 કેવી રીતે કરવી ઓનલાઇન 

તમેં તમારા સ્માર્ટ ફોન દ્વારા હવે gujarat jamin mapani calculator 2024  માંપણી કરી શકો છો એના માટે તમારે એક એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવી પડશે GPS Fields Area Measure અને આ એપ તમને play store માં મળી જશે. GPS Fields Area Measure એપ દ્વારા તમે કઈ રીતે જમીન માપણી કરી શકશો એ તમને સ્ટેપ મુજબ નીચે જણાવવામાં આવ્યું છે. મોબાઈલ થી જમીન માપણી ખેતીવાડી જમીન માપણી સીટ

જમીન માપણી એપ્લિકેશન 2024

 1. સ્ટેપ 1. સૌ પ્રથમ પ્લે સ્ટોર માં જઈને GPS Fields Area Measure એપ તમારા મોબાઈલ માં અથવા લેપટોપમાં ડાઉનલોડ કરો.

Gujarat Jamin Mapani Calculator

 1. jamin mapani survey number
 2. હવે  તમારા મોબાઈલમાં લોકેશન ચાલુ કરો.
 3.  એપ ઓપન થયા બાદ તમારે ઉપરના સર્ચ આઇકોન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે, ત્યારબાદ તમારે જે જગ્યાની જમીન માપણી કરવી છે તેનું નામ લખીને સર્ચ કરવાનું રહેશે.
 4. જમીનનો વિસ્તાર સર્ચ કર્યા પછી, તમારે તળિયે + આઇકોન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 5. +આઇકોન પર ક્લિક કર્યા પછી, 3 વિકલ્પો ખુલશે, Distance, Area અને Poi, જેમાંથી તમારે Area ના વિકલ્પ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 6. Area વિકલ્પ પર ક્લિક કર્યા પછી, તમને 2 વિકલ્પો જોવા મળશે,Manual Measuring વિકલ્પ હેઠળ,
 7. તમે જમીનના ફોટાના  ચાર ખૂણા પર ક્લિક કરીને જમીનનું માપ સરળતા થી લઈ શકો છો.GPS Measuring  ખેતીવાડી જમીન માપણી સીટ
 8. તમે ચાલીને જમીન માપવા માંગતા હોવ તો તમારે GPS Measuring વિકલ્પ પર ક્લિક કરવું પડશે.તોજ જમીન માપણી શક્ય બનશે,
 9. GPS Measuring ના વિકલ્પ પર ક્લિક કર્યા પછી, તમારે એપના નીચલા ભાગ પર Start Measuring વિકલ્પ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 10. પસંદ કર્યા પછી તમારે જમીનની આસપાસ ચારે બાજુ ફરવું પડશે. જમીન માપણી ફી 2022 ,જમીન માપણી કેવી રીતે કરવી

તમારે જમીનની ચારેબાજુ ચાલવાનું પૂરું કર્યા પછી, તમારે એપના નીચે Stop Measuringના વિકલ્પ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે, તે પછી તમને ઉપર જમીનનું માપ જોવા મળશે.જો તમે થોડા સમય પછી એપનો ઉપયોગ કરશો, તો તમને જમીનનું પાક્કું માપ જોવા મળશે. જમીન માપણી ના નિયમો

ઓનલાઇન જમીન માપણી ગણતરી 2024

જમીન માપણી અરજી જમીન માપણી નું માપ તમારે કોઈ પણ જમીન માપ જોઈ એ તે નીચે મુજબ આપેલ છે મહેસુલ સરકારી માપ છે.

જમીન માપણી pdf 2024: જમીન માપણી ની માહિતી ,Jamin mapani calculator Online 2024

જમીન દફ્તર ગુજરાત LAND RECORDS GUJARAT 2024

જમીન માપણી કોષ્ટક 2024

1 હેક્ટર =6.25 વીઘા 1 ગુંઠા =101.2 મીટર
1 ગુંઠા =121 વાર,  1 ગુંઠા =1089 ચો. ફૂટ
1 મીટર =100 સે.મી. 1 મીટર =3.28 ફૂટ ,39.37ઈંચ
1 મીટર =1,196 વાર 1 ચો.મીટર =10.76 ફૂટ
1 વાર =3 ફૂટ,     1 વાર =0.9144 મીટર
1 ચો. વાર =9 ફૂટ    1 ફૂટ =0.3048 મીટર,
1 ઈંચ =25.3 મી. મી. 1 માઈલ =1609 મીટર
1 સાંકળ =16 કડી,  1 મીટર =1000 મી.મી.
1 ગજ =2 ફૂટ,  1 ગજ =0.61 મીટર
1 સાંકળ =33 ફૂટ,     1 કડી =0.61 મીટર
1 કડી =2 ફૂટ,  1 સાંકળ =10.06 મીટર
1 ઘનફૂટ =0.2831 ઘનમીટર 1 કિ.મી. =1000 મીટર
1 કિ.મી.=0.6215માઈલ, 1 માઈલ =1609 મીટર
1 કિ.મી. =3280.80 ફૂટ,  1 ફલાંગ =660 ફૂટ
1 ફલાંગ =201,17 મીટર  1 ઘન મીટર =1000 લિટર
1 એકર=40 ગુંઠા,   1 એકર=43560 ફૂટ,  
1 વીઘા =23.51 ગુંઠા,    1 એકર=2.5 વીઘા,   
1 ગેલન =10 પાઉન્ડ 1 વીઘા =16 ગુંઠા, 
1 લિટર =1000 સી.સી.  1 એકર =1.7015 વીઘા
    1 લિટર =0.2205 ગેલન  1 ઘનફૂટ =62.4 પાઉન્ડ
 1 ઘનમીટર =1000 કિગ્રા    1 એકર=4840 વાર
1 ઘનફૂટ =6.24 ગેલન,       1 વીઘા =16 ગુંઠા
1ઘનફૂટ =28.317 લિટર  1 એકર=0.4047 હેકટર
1 ઘનમીટર =35.31 ઘનફૂટ,     1 લિટર =1 કિ.ગ્રા.
1 સીસી =1 ગ્રામ 1 ઘન સેમી =1 સીસી 
1 કડી =0.61 મીટર   1 સાંકળ =10.06 મીટર
1 ગજ =2 ફૂટ,      1 કડી =2 ફૂટ,   
1 ઈંચ =25.3 મી. મી.   1 ગજ =0.61 મીટર
1 ચો. વાર =9 ફૂટ      1 મીટર =1000 મી.મી.
 1 વાર =0.9144 મીટર 1 ફૂટ =0.3048 મીટર,
1 ગુંઠા =121 વાર,       1 ગુંઠા =1089 ચો. ફૂટ
1 હેક્ટર =6.25 વીઘા,  1 મીટર =3.28 ફૂટ ,39.37ઈંચ
1 ચો.મીટર =10.76 ફૂટ  1 ગુંઠા =101.2 મીટર
1 મીટર =100 સે.મી.,   1 ચો.મીટર =10.76 ફૂટ
1 મીટર =1,196 વાર,   1 વાર =3 ફૂટ, 
1 ઘનમીટર =1000 કિગ્રા  1 ઘનફૂટ =6.24 ગેલન, 
1ઘનફૂટ =28.317 લિટર   1 લિટર =1 કિ.ગ્રા.
1 ઘનફૂટ =0.2831 ઘનમીટર 1 ઘનમીટર =35.31 ઘનફૂટ
  1 કિ.મી. =1000 મીટર 1 કિ.મી.=0.6215માઈલ,
1 માઈલ =1609 મીટર 1 સાંકળ =33 ફૂટ, 
1 સાંકળ =16 કડી,     1 લિટર =0.2205 ગેલન
1 કિ.મી. =3280.80 ફૂટ 1 ઘન મીટર =1000 લિટર
1 ફલાંગ =660 ફૂટ 1 ફલાંગ =201,17 મીટર  

આ પણ જોવો

 1. વર્ષ 2024 માટે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના લિસ્ટ ગ્રામીણ 2024 યાદી જાહેર, જાણો યાદીમાં તમારું નામ કેવી રીતે ચેક કરવું
 2.  હવે ખેડૂતને વીજળી બિલ નહિ આવે , ઘરની દીવાલ પર લગાવો ફ્રીમાં સોલાર પેનલ , જાણો કોને મળશે ફાયદો
 3. પીએમ આવાસ યોજના 2024 માં ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી અને કોને મળશે ₹ 3,50,000 લાભ, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી
 4. કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ માટે ઑનલાઇન અરજી કરો, ₹ 1 લાખ 75 હજારની KCC લોન મેળવો
 5. BOB e Mudra loan 50000 રૂપિયાની લોન લો, ગેરંટી વિના અને ઓછા વ્યાજે બેંક માંથી મુદ્રા લોન કેવી રીતે મેળવવી જાણો
 6. જુના સર્વે નંબર પરથી જાણો નવો સર્વે નંબર Anyror ગુજરાત,સરકારી જમીન ખાતે કરવા માટે શું કરવાનું?

જમીન માપણી એપ્લિકેશન 2024

Land record online Gujarat app free download, Land record online Gujarat app for android, Land record online Gujarat app download, Land record online Gujarat app apk, 

1.GPS Fields Area Measure

gujarat jamin mapani calculator

અમેઆ લેખ માં એપ્લિકેશન વિશે જણાવ્યું છે, તમે જમીન માપણી એપ્લિકેશનને શ્રેષ્ઠ મોબાઇલ જમીન માપન એપ્લિકેશન તરીકે કહી શકો છો. આ એપ દ્વારા આપણે GPS હેઠળ અથવા ચાલીને જમીન માપી શકીએ છીએ.

આ એપનો ઉપયોગ Play Store પર 1 કરોડ કરતા પણ વધુ લોકો કરે છે, અને Play Store પર આ GPS Fields Area Measure એપનું રેટિંગ પણ 4.6 થી વધુ છે. જો તમારે આ એપ,ડાઉનલોડ કરવી હોય તો PLAYSTOR માં જઈને GPS Fields Area Measure લખશો એટલે એપ્લિકેશન આવી જશે. ત્યાં થી ડાઉનલોડ કરવી.

આ પણ વાંચો: property card શહેર જમીનનો રેકર્ડ જોવા માટે

2.Land Area Calculation & GPS

Land Area Calculation & GPS એપનું કામ જમીન માપવા માટે થાય છે. તમે ચાલીને અથવા જીપીએસ હેઠળ જમીન માપવા માટે પણ આ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ એપનો ઉપયોગ 10 લાખથી વધુ લોકો કરે છે, અને આ એપનું રેટિંગ પણ 4.3 છે.

3.Land Calculator Area

આ એક ખૂબ જ સારી જમીન માપવા માટેની એપ છે, આ એપનો ઉપયોગ 1 લાખથી વધુ વપરાશકર્તાઓ કરે છે. આ એપ હેઠળ, અમે જીપીએસ હેઠળ અથવા ચાલીને જમીન માપી શકીએ છીએ.પ્લે સ્ટોર પર આ એપનું રેટિંગ 3.9 થી વધુ છે. downlod કરવી છે તો  Click Here

4.GPS Area Calculator 

સારાંશ – આજની આ પોસ્ટમાં, મોબાઈલથી જમીન કેવી રીતે માપવી તેના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપેલ છે, આ પોસ્ટ વાંચ્યા પછી તમને ખબર પડી જ હશે કે, ઓનલાઇન જમીનની માપણી કેવી રીતે કરવી અને મોબાઈલ દ્વારા જમીનની માપણી કેવી રીતે કરવી. Jamin na record online gujarat app login, Jamin na record online gujarat app for android, Jamin na record online gujarat app download,  Jamin na record online gujarat app apk, 

 

આપણા મોબાઈલમાં એવી ઘણી એપ્સ છે, જેના હેઠળ આપણે મોબાઈલથી જમીન કે ખેતરની માપણી કરી શકીએ,જમીન માપણી કેલ્ક્યુલેટર,જમીન માપણી વગેરે માહિતી મફતમાં મળી રહે છે. જો તમારી પાસે જમીન માપવાની એપ સંબંધિત કોઈ પ્રશ્ન હોય, તો તમે નીચે કોમેન્ટ કરીને અમને પૂછી શકો છો.અમે તમને ચોક્કસ જવાબ આપીશું , તમારે જમીનને લગતી  કોઈ પણ માહિતી મળી રહેશે તમારે ગૂગલ માં ખાલી www.anyrorgujarat.com લખવાનું છે.

SHORT KEY: જમીન માપણી કેવી રીતે કરવી, jamin mapani app 2024, Jamin mapani jova mate 2024, iora online Jamin mapani 2024, જમીન માપણીગુજરાત 2024, મોબાઈલથી જમીન માપણી 2024, jamin+mapani+application, jamin mapani fees in gujarat 2024, land survey maps online Gujarat 2024, જમીન માપણી કેલ્ક્યુલેટર 2024, gujarat jamin mapani calculator online 2024, જમીન માપણી અરજી 2024 ,ગુજરાત જમીન માપણી 2024

Leave a Comment