ગ્રાહક સેવા એજન્ટ ભરતી 2024: 1074 જગ્યાઓ માટે ખાલી જગ્યા બહાર પાડી અહીં થી ફોર્મ ભરો

ગ્રાહક સેવા એજન્ટ ભરતી 2024: 1074 જગ્યાઓ માટે ખાલી જગ્યા બહાર પાડી અહીં થી ફોર્મ ભરો

IGI Aviation Services Vacancy 2024:ગ્રાહક સેવા એજન્ટ ની ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે જે ઉમેદવારો અરજી કરવા માંગતા હોય તેમના માટે 22 મે 2024 સુધી છેલ્લી તારીખ છે

ગ્રાહક સેવા એજન્ટ 1074 જગ્યા પર ભરતી કરવામાં આવશે ઉમેદવારો ઓનલાઇન ફોર્મ ભરી શકે છે જેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે આપેલ છે

WhatsApp ગ્રુપ જોડાઓ
ટેલિગ્રામ ગ્રુપ જોડાઓ

ગ્રાહક સેવા એજન્ટ ભરતી પગાર:

₹ 15,000/- થી ₹ 20,000/- પ્રતિ મહિના (અનુભવ અને લાયકાત મુજબ)

ગ્રાહક સેવા એજન્ટ ભરતી મહત્વની તારીખો:

નોટિફિકેશન રિલીઝ તારીખ: 06/03/2024
ઓનલાઈન અરજી શરૂ થવાની તારીખ: 06/03/2024
છેલ્લી તારીખ: 22/05/2024

સિબિલ સ્કોર કેવી રીતે વધે છે અને ઘટે છે, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

ગ્રાહક સેવા એજન્ટ ભરતી અરજી ફી:

  • સામાન્ય – ₹ 400/-
  • ઓબીસી – ₹ 200/-
  • SC/ST – ₹ 100/-
  • ભૂતપૂર્વ સૈનિક – ₹ 100/-
  • મહિલા – ₹ 100/-

ગ્રાહક સેવા એજન્ટ ભરતી જરૂરી દસ્તાવેજો:

શૈક્ષણિક લાયકાતના દસ્તાવેજો
જાતિ અને આવકના દાખલા (જો લાગુ હોય તો)
ઓળખનો પુરાવો

ગ્રાહક સેવા એજન્ટ ભરતી લાયકાત:

10મું અને 12મું પાસ
ઉંમર: 18-30 વર્ષ
ઉંમર મર્યાદામાં છૂટછાટ માટે વિભાગીય જાહેરાત જુઓ

ગ્રાહક સેવા એજન્ટ ભરતી અરજી કેવી રીતે કરવી:

  • IGI એવિએશન સર્વિસીસની સત્તાવાર વેબસાઇટ igiaviationdelhi.com ની મુલાકાત લો.
  • “કરિયર” વિભાગમાં જાઓ અને “ગ્રાહક સેવા એજન્ટ” ભરતી માટે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરો.
  • તમારી શૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય જરૂરી દસ્તાવેજોની સ્કેન કરેલી નકલો અપલોડ કરો.
  • ડેબિટ કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડ, નેટ બેંકિંગ અથવા UPI દ્વારા અરજી ફી ચૂકવો.
  • અરજી ફોર્મનું પ્રિન્ટ આઉટ લઈ રાખો.

IGI ઉડ્ડયન સેવાઓ મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર સૂચના ” અહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઇન ફોર્મ લિંક ” હવે અરજી કરો

Leave a Comment