ખેડૂત કરી શકશે મોબાઈલ થી જમીન માપણી : Jamin Mapani Calculator જોવો તમામ પ્રક્રિયા

Jamin Mapani Calculator ઓનલાઇન જમીન માપણી  કેલ્ક્યુલેટર આપની જમીનની માપણી અને મૂલ્યાંકનનો જરુરુ છે . જમીન માપણી કેવી રીતે કરવી આ કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરીને, તમે આપની જમીનની મોટાઈ, ચૌડાઈ, અને મૂલ્યાંકન સહિત અન્ય મહત્વપૂર્ણ માહિતીઓની માહિતી મેળવી શકો છો. જો તમે ગુજરાતમાં જમીનની ખરીદી કરવાની યોજના બનાવો છો અથવા વેચવાની યોજના બનાવી છો, તો આ માહિતી તમારી જરૂર પડી શકે  

Gujarat jamin mapani calculator

જમીન માપણી એક મહત્વપૂર્ણ પ્રક્રિયા છે, જેની સહાયથી જમીનની સાચી અને સટીક માહિતી મેળવી શકાય છે. અમે જમીન માપણી અરજી જમીન માપણી કેલ્ક્યુલેટરની માહિતી આપીશું, જે તમારી જમીનની માપણી અને મૂલ્યાંકનમાં તમારી સહાય કરી શકે.

ગુજરાત જમીન માપણી કેલ્ક્યુલેટર કેવી રીતે કામ કરે છે?

Jamin Mapani Calculator

WhatsApp ગ્રુપ જોડાઓ
ટેલિગ્રામ ગ્રુપ જોડાઓ

ગુજરાત જમીન માપણી કેલ્ક્યુલેટર જમીન કોના નામે છે આપને મળેલી માહિતીથી જ તે કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી શકો છો. પ્રથમ, તમે આ વેબસાઇટ કેલ્ક્યુલેટર પેજ પર જવાનું જોઈએ. તેમની કેલ્ક્યુલેટરની મુખ્ય વ્યાવસાયિકતા એ છે:

 1. મોટાઈ અને ચૌડાઈની માહિતી: આપની જમીનની મોટાઈ અને ચૌડાઈની માહિતી દાખલ કરો.
 2. જમીનનું પ્રકાર: આપની જમીનનું પ્રકાર પસંદ કરો, જે બિનખર્ચી જ છે.
 3. સ્થળ: જમીનનું સ્થળ દાખલ કરો, જેમણે સુરત, અમદાવાદ, વડોદરા, અથવા કોઈ અન્ય શહેર.
 4. જમીનની મૂલ્ય: આપની જમીનની મૂલ્ય દાખલ કરો.
 5. કેલ્ક્યુલેટ: તમારી જમીનનું મૂલ્ય અને અન્ય માહિતી આપની મનેટી પર આવશે.

anyror anywhere gujarat: જમીનના રેકોર્ડ્સ ઘરે બેઠા તપાસો ,સાત બાર ના ઉતારા ડાઉનલોડ કરો

જમીન માપણી કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ

જમીન સર્વે નંબર નકશો જોવા માટે જમીન માપણી કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરીને આપ તમારી જમીનની માપણી અને મૂલ્યાંકન સહિત અન્ય મહત્વપૂર્ણ માહિતીઓની મેળવી શકો છો. તમે તમારી જમીનને સોલ્ડ કરવાની યોજના બનાવી છો તો આ કેલ્ક્યુલેટર તમારી યોજના ખેતર નો નકશો
 

આ પણ જાણો 

 1. ઘરે બેઠા મોબાઈલમાં બેંક ઓફ બરોડાનું ઝીરો બેલેન્સ એકાઉન્ટ ખોલો, જાણો સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા?
 2. દવા છાંટવાના પંપ પર 50 ટકા સબસિડી મળે છે, જાણો અરજી અને ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર
 3. ખેતરની ફરતે વાડ ફેન્સીંગ બનાવવા ખેડૂતને કુલ ખર્ચના 50 ટકા અથવા રૂ.15,000 મળશે જાણો માહિતી
 4. BOB e Mudra loan 50000 રૂપિયાની લોન લો, ગેરંટી વિના અને ઓછા વ્યાજે બેંક માંથી મુદ્રા લોન કેવી રીતે મેળવવી જાણો

સર્વે નંબર સાથે ગુજરાત ગામનો નકશો

આપની જમીનને મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું છે તો તમે જમીનને સાચી અને સટીક કિંમત આપી શકો છો. આ તમારી સાથે જમીનની ખરીદી અથવા વેચવાની યોજનાનો ભાગ બની શકે છે.

AnyROR Gujarat 7/12 8અ ગુજરાત online anyror ગુજરાત ll તમને ખબર છે 7 12 ઉતારા  કેવી રીતે વંચાય ?

જમીન માપણી નકશો

 1. જમીનની માપણી: પ્રથમ, તમે આપની જમીનની મોટાઈ અને ચૌડાઈની માહિતી દાખલ કરો.
 2. જમીનનો પ્રકાર: આપને જમીનનું પ્રકાર પસંદ કરો.
 3. સ્થળ: તમે જમીનનું સ્થળ પસંદ કરી શકો છો.
 4. જમીનનું મૂલ્ય: આપની જમીનની મૂલ્ય દાખલ કરો.
 5. કેલ્ક્યુલેટ: જમીનનું મૂલ્ય અને અન્ય માહિતીનો મૂલ્યાંકન આપની મનેટી પર આવશે.

 જમીન માપણી અને મૂલ્યાંકન

જમીન માપણી અને મૂલ્યાંકન મહત્વપૂર્ણ છે, અને આ સંદર્ભમાં તમે આપની જમીનને સચીનું અને સટીક મૂલ્ય આપવાનો સમર્થન મળ્યો છે. જમીનની સાચી અને સટીક માહિતીને અમુક કારણે તમારી જમીનની સાચી મૂલ્ય મુકાબલે બઢાવી શકો છો:

 1. વ્યક્તિગત પ્રયાસ: આપની જમીનની સાચી અને સટીક માહિતી સંગ્રહવા માટે વ્યક્તિગત પ્રયાસ કરો.
 2. સ્થાનિક સ્ત્રોત: સ્થાનિક સ્ત્રોતોમાં તમારી જમીનની માહિતીને દાખલ કરો અને તમારી મૂલ્યાંકનને પ્રમુખ બનાવો.
 3. તાલીમ: જમીન માપણી અને મૂલ્યાંકનનો કામ તમારી પસંદને અને મોજબાને અનુસરો.
 4. તંત્રીક સહાય: તંત્રીક સહાય મેળવવાની યોજના બનાવો, જેમણે જમીન માપણી અને મૂલ્યાંકનમાં તમારી સહાય કરી શકે.

Jamin survey number Gujarat : જમીન સર્વે નંબર નકશો જોવા માટે, ખાતેદારના નામ પરથી ખાતું જાણો  @anyror.gujarat.gov.in

Leave a Comment