વાડા ની કે દબાણ ની જમીન: કાયદેસર કેવી રીતે કરવી?? તેની જોગવાઈ શુ છે?| સંપૂર્ણ માહિતી જાણો અહીં

વાડા ની કે દબાણ ની જમીન: કાયદેસર કેવી રીતે કરવી?? તેની જોગવાઈ શુ છે?| સંપૂર્ણ માહિતી જાણો અહીં

jamin vada daban gujarat:વાડા ની દબાણ ની જમીન: કાયદેસર કેવી રીતે કરવી?? તેની જોગવાઈ શુ છે?| સંપૂર્ણ માહિતી જાણો અહીં  ગામ ની બહાર આવેલો હોય છે. ઘણી વાર આ જમીન ગામ ના ખેડૂતો દ્વારા ખેતી માટે ઉપયોગ માં લેવામાં આવે છે.

ગામતળ જમીન દબાણ વાડા ની જમીન ગામતળ અને સીમતળ માં આવેલી જમીનનો ઉલ્લેખ કરે છે જે ઘણીવાર ઢોર ઢાંખર રાખવા, ઘાસ રાખવા, ખેતી માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. ગુજરાત સરકારે ગામતળ અને સીમતળ ના વાડાઓને કાયદેસર કરવા માટે ઘણી યોજનાઓ શરૂ કરી છે.

WhatsApp ગ્રુપ જોડાઓ
ટેલિગ્રામ ગ્રુપ જોડાઓ

જમીન કાયદેસર બનાવવા માટે ની પ્રક્રિયા:

 1. ગામ ના તલાટી કચેરી માં અરજી ફોર્મ મેળવો.
 2. અરજી ફોર્મ માં જરૂરી માહિતી ભરો અને જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે જોડો.
 3. અરજી ફી ભરો અને તલાટી કચેરી માં જમા કરો.
 4. તલાટી કચેરી દ્વારા અરજી ની ચકાસણી કરવામાં આવશે.
 5. જો અરજી યોગ્ય હશે તો, જમીન કાયદેસર બનાવવા માં આવશે.
જંત્રી એટલે શું? ક્યાંથી જાણવા મળે જંત્રી? દસ્તાવેજ કયા જોવો , જંત્રી કેવી રીતે ગણાય ,જાણો સંપૂર્ણ માહિતી અહીં થી

ગામતળ જમીન દબાણ કાયદેસર કરવા જરૂરી દસ્તાવેજો:

 1. ૭/૧૨ Utara
 2. ૮/અ Utara
 3. ગામ નમુના નં. ૬ ની નકલ
 4. ખેડૂત ના ઓળખ ના પુરાવા
 5. રહેઠાણ ના પુરાવા
 6. અરજી ફી ની રસીદ

દબાણ દૂર કરવાની અરજી વધુ માહિતી માટે:

 1. ગુજરાત ના મહેસૂલ વિભાગ ની વેબસાઇટ: https://revenuedepartment.gujarat.gov.in/
 2. ગુજરાત ના ખેડૂત કલ્યાણ અને કૃષિ વિભાગ ની વેબસાઇટ: https://agri.gujarat.gov.in/
 3. ગામ ના તલાટી કચેરી:
ગુજરાતમાં 2024 માં જમીન વેચતા કે ખરીદતા પહેલા જાણી લો પાંચ મોટા નિયમ નહિતર પસ્તાવો થશે

ગામતળ જમીન દબાણ અરજી ક્યાં કરવી:

  1. ગામના તલાટી કમ મંત્રી
  2. મહેસુલ વિભાગ ની કચેરી

ગામતળ જમીન દબાણ અરજી ફી: 

નિયત ફી ભરવાની રહેશે (રકમ ગુજરાત સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે)

મકાનનું Property Card આ રીતે કઢાવી લો? તેની A to Z સંપૂર્ણ માહિતી 

વાડા ની જમીન માટે અરજી ની મંજૂરી:

 1. અરજી ની તપાસ તલાટી કમ મંત્રી અને મહેસુલ વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવશે.
 2. જો અરજી યોગ્ય હશે તો, વાડા ની જમીન કાયદેસર કરવામાં આવશે.
 3. અરજી નામંજૂર થવા ની સ્થિતિમાં, અરજદાર ને યોગ્ય કારણ જણાવવામાં આવશે.