નેશનલ એલ્યુમિનિયમ કંપની લિમિટેડ(NALCO) શેર કિંમત ટાર્ગેટ જાણો અહીંથી અને 2024 ના રોકાણ ની શરૂઆત કરો

નેશનલ એલ્યુમિનિયમ કંપની લિમિટેડ(NALCO) શેર કિંમત ટાર્ગેટ જાણો અહીંથી અને 2024 ના રોકાણ ની શરૂઆત કરો

NALCO શેર પ્રાઈસ ટાર્ગેટ: લોકો Google પર શોધી રહ્યા છે કે આવનાર વર્ષોમાં NALCO શેરની કિંમતનું લક્ષ્ય શું હશે. આજે અમે તમને જણાવીશું NALCO શેર પ્રાઇસ ટાર્ગેટ 2023, 2024,2025, 2030, 2035, 2040, 2050.

અહીંથી તમે NALCO નો સ્ટોક ખરીદવો કે વેચવો જોઈએ તે નક્કી કરવા માટે સક્ષમ થઇ શકશો. નેશનલ એલ્યુમિનિયમ કંપની લિમિટેડ(NALCO) દેશની સૌથી મોટી બોક્સાઈટ-એલ્યુમિના-એલ્યુમિનિયમ-પાવર કોમ્પ્લેક્સ ઉત્પાદક છે . તેમાં બોક્સાઈટ ખાણકામ, એલ્યુમિના રિફાઈનિંગ, એલ્યુમિનિયમ સ્મેલ્ટિંગ અને કાસ્ટિંગ, પાવર જનરેશન અને રેલ અને બંદર કામગીરીનો સમાવેશ થાય છે.  

national aluminum company ltd nalco share price છેલ્લા 1 વર્ષમાં NALCO શેર  +51.90

NALCO શેર કિંમત લક્ષ્ય 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030

NALCO શેર કિંમત લક્ષ્ય 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030

નાલ્કો  શેર કિંમત લક્ષ્ય 2023

વર્ષ પ્રથમ લક્ષ્ય રૂ. બીજું લક્ષ્ય રૂ.
2023 ₹115.50 ₹135.70

નાલ્કો શેર પ્રાઇસ ટાર્ગેટ 2024

વર્ષ પ્રથમ લક્ષ્ય રૂ. બીજું લક્ષ્ય રૂ.
2024 ₹150 ₹200

નાલ્કો શેર પ્રાઇસ ટાર્ગેટ 2025

વર્ષ પ્રથમ લક્ષ્ય રૂ. બીજું લક્ષ્ય રૂ.
2025 ₹350 ₹450

નાલ્કો શેર ભાવ લક્ષ્યાંક 2026

વર્ષ પ્રથમ લક્ષ્ય રૂ. બીજું લક્ષ્ય રૂ.
2026 ₹550 ₹650

નાલ્કો શેર પ્રાઇસ ટાર્ગેટ 2027

વર્ષ પ્રથમ લક્ષ્ય રૂ. બીજું લક્ષ્ય રૂ.
2027 ₹750 ₹850

આ પણ જાણો 

  1. બાળકો, યુવાન કે વૃદ્ધ. દરરોજ ₹222 બચાવવાનો જાદુ જુઓ, 10 વર્ષ પછી આરામથી જલસા કરી શકશો
  2. 2310% નફો , આ સરકારી કંપનીનો ઓર્ડર મળતાં આ કંપનીના શેર રોકેટ બની ગયો છે જાણો કંપની
  3. સ્ટોક સ્પ્લિટ-બોનસ શેરની જાહેરાત બાદ શેર આકાશમાં ઉડવા લાગ્યો , આજે 5% વધ્યો જાણો વિગત
  4. યુકો બેન્ક શેર પ્રાઈસ ટાર્ગેટ – માત્ર આટલા જ સમય માટે UCO Bank માં રોકાણ કરો પોર્ટફોલિયો વધી જશે

નાલ્કો શેર પ્રાઇસ ટાર્ગેટ 2030

વર્ષ પ્રથમ લક્ષ્ય રૂ. બીજું લક્ષ્ય રૂ.
2030 ₹1000 ₹1300

નાલ્કો શેર ભાવ લક્ષ્યાંક 2035

વર્ષ પ્રથમ લક્ષ્ય રૂ. બીજું લક્ષ્ય રૂ.
2035 ₹2000 ₹2500

નાલ્કો શેર ભાવ લક્ષ્યાંક 2040

વર્ષ પ્રથમ લક્ષ્ય રૂ. બીજું લક્ષ્ય રૂ.
2040 ₹4000 ₹4500

નાલ્કો શેર ભાવ લક્ષ્યાંક 2045

વર્ષ પ્રથમ લક્ષ્ય રૂ. બીજું લક્ષ્ય રૂ.
2045 ₹6000 ₹7000

નાલ્કો શેર ભાવ લક્ષ્યાંક 2050

વર્ષ પ્રથમ લક્ષ્ય રૂ. બીજું લક્ષ્ય રૂ.
2050 ₹10000 ₹12000

NALCO Ltd 2023 થી 2050 ની ભાવિ આગાહી

વર્ષ પ્રથમ લક્ષ્યો (₹) બીજું લક્ષ્યો (₹)
2023 ₹115.50 ₹135.70
2024 ₹150 ₹200
2025 ₹350 ₹450
2026 ₹550 ₹650
2027 ₹750 ₹850
2030 ₹1000 ₹1300
2035 ₹2000 ₹2500
2040 ₹4000 ₹5000
2045 ₹6000 ₹8000
2050 ₹10000 ₹12000

પોસ્ટ ઓફિસ આરડી સ્કીમ 2024 માં ₹5000ના રોકાણ પર તમને ₹56,830નું વ્યાજ મળશે, જાણો શું છે નિયમો

Leave a Comment