સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા આપી રહી છે 3 લાખની લોન માત્ર 5 વર્ષ માટે | AnyRoR Gujarat

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા આપી રહી છે 3 લાખની લોન માત્ર 5 વર્ષ માટે

SBI personal loan: ભારતમાં, લોકો વિવિધ જરૂરિયાતો માટે લોન લે છે. દેશની સૌથી મોટી બેંક, SBI, ઓછા વ્યાજ દરે લોન આપે છે. આ લેખમાં, 5 વર્ષ માટે SBI માંથી 3 લાખ રૂપિયાની લોન મેળવવાની પ્રક્રિયા સમજાવી છે.

SBI પર્સનલ લોન

SBI ઘણી પ્રકારની લોન આપે છે, જેમાં પર્સનલ લોનનો સમાવેશ થાય છે. આ લોનનો ઉપયોગ કોઈપણ હેતુ માટે થઈ શકે છે. ગ્રાહક મહત્તમ 20 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન 6 વર્ષ માટે 11.15% થી 15.30% (2024 મુજબ) વ્યાજ દરે લઈ શકે છે.

3 લાખ રૂપિયાની SBI પર્સનલ લોન માટે પાત્રતા:

 • ભારતનો રહેવાસી
 • SBI બેંકમાં ખાતું
 • 21-65 વર્ષની વય
 • ઓછામાં ઓછો 650 CIBIL સ્કોર
 • નોકરી અથવા ધંધો
 • ઓછામાં ઓછી 25,000 રૂપિયાની માસિક આવક

જરૂરી દસ્તાવેજો:

નોકરી કરતા લોકો માટે:

 • ઓળખનો પુરાવો
 • સરનામાનો પુરાવો
 • બેંક સ્ટેટમેન્ટ
 • RTR
 • પગારની સ્લિપ
 • સહીનો પુરાવો
 • ફોટોગ્રાફ્સ
 • ફોર્મ 16

બિન-રોજગાર લોકો માટે:

 • ઓળખનો પુરાવો
 • સરનામાનો પુરાવો
 • વ્યવસાયનો પુરાવો
 • RTR
 • બેલેન્સ શીટ
 • આવકવેરાના ચલણ
 • બેંક સ્ટેટમેન્ટ
 • ફોર્મ 26AS

ઑનલાઇન અરજી:

 • SBIની વેબસાઇટ પર જાઓ અને “પર્સનલ લોન ઓનલાઇન લાગુ કરો” પર ક્લિક કરો.
 • મોબાઈલ નંબર અને OTP દ્વારા એકાઉન્ટ બનાવો.
 • વિગતો અને દસ્તાવેજો અપલોડ કરો.
 • ફોર્મ સબમિટ કરો.
 • SBI ટીમ તમારો સંપર્ક કરશે.
 • લોન મંજૂર થયા પછી, 3 લાખ રૂપિયા તમારા ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે.

Leave a Comment