સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળમાં નોકરી કરવાની તક સારો મળશે પગાર અહીં થી અરજી કરો

સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળમાં નોકરી કરવાની તક સારો મળશે પગાર અહીં થી અરજી કરો

Shree Swaminarayan Gurukul Bharti 2024: જે વિદ્યાર્થી મિત્રો નોકરી ની શોધમાં હોવાની નોકરી ના મળતી હોય તેમના માટે ખૂબ જ સારા સમાચાર છે કે સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળમાં શિક્ષક પટાવાળા અને જગ્યા પર પડતી બહાર પાડવામાં આવી છે તમે પણ આ ભરતીમાં અરજી કરી અને નોકરી મેળવી શકો છો

સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ ભરતીમાં લાયકાત થઈ ગયો છે અને કોણ અરજી કરી શકશે અને અરજી કેવી રીતે કરવી જેને સંપૂર્ણ માહિતી આ લેખમાં આપેલ છે તો તમે અંત સુધી વાંચી અને અરજી કરી શકો છો l

ખોટા દસ્તાવેજ કરતા હો તો જીતી જજો દસ્તાવેજ નિયમમાં ફેરફાર આ તારીખથી લાગુ થશે નિયમો

સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ ભરતી 2024 Shree Swaminarayan Gurukul Bharti 2024

ખાલી જગ્યાઓ: કારકુન, પટાવાળા, શિક્ષક, આચાર્ય, નર્સરી/કેજી શિક્ષક અને અન્ય પોસ્ટ
એપ્લિકેશન મોડ: ઑફલાઇન અને ઑનલાઇન
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: એપ્રિલ 14, 2024
મુલાકાતની તારીખ: એપ્રિલ 14, 2024

1951 થી આજ સુધી 7/12 ઉતારા ઘરે બેઠા મેળવો । Rural Land Records Online

સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ ભરતી 2024 અરજી પ્રક્રિયા: Shree Swaminarayan Gurukul Bharti 2024

શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ ભારતી ભરતી 2024 માટે અરજી કરવા માંગતા ઉમેદવારો નીચેના પગલાંને અનુસરી શકે છે:

સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ ભરતી દસ્તાવેજો: Shree Swaminarayan Gurukul Bharti 2024

આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ, મતદાર આઈડી કાર્ડ, બાયોડેટા, બાયો-ડેટા, જીવન પ્રમાણપત્ર, શૈક્ષણિક માર્કશીટ, પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો, અનુભવ પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ હોય તો)

સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ ભરતી 2024 ઓફલાઈન: Shree Swaminarayan Gurukul Bharti 2024

શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ ભારતીની મુલાકાત વ્યક્તિગત રીતે લો.
ઓફિસમાંથી અરજી ફોર્મ મેળવો.
જરૂરી માહિતી સાથે અરજી ફોર્મ ભરો.
જરૂરી દસ્તાવેજો જોડો.
ભરેલું અરજી ફોર્મ જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે ઓફિસમાં સબમિટ કરો.

સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ ભરતી 2024 ઓનલાઈન: Shree Swaminarayan Gurukul Bharti 2024

શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ ભારતીની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો.
ભરતી જાહેરાત શોધો અને “ઓનલાઈન અરજી કરો” લિંક પર ક્લિક કરો.
જરૂરી માહિતી સાથે ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરો.
જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો.
ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ સબમિટ કરો.

સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ ભરતી 2024 પસંદગી પ્રક્રિયા:

શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ ભારતી ભરતી 2024 માટે પસંદગી પ્રક્રિયામાં લેખિત પરીક્ષા અને મુલાકાતનો સમાવેશ થશે. લેખિત પરીક્ષામાં પાસ થનારા ઉમેદવારોને મુલાકાત માટે બોલાવવામાં આવશે.

ભરતીમાં ઇન્ટરવ્યૂનું સ્થળ

–Shri Swaminarayan Gurukul, Near Railway Gate, Ahmedabad Road, Sihore. તમામ ઉમેદવારને જણાવી દઈએ કે ઇન્ટરવ્યૂ ની છેલ્લી તારીખ 14 એપ્રિલ આપેલ છે આ સિવાય તમે સંસ્થાના કોન્ટેક નંબર 9638261891 પર સંપર્ક કરી વધુ વિગતો મેળવી શકો છો

Leave a Comment