મુસાફરી કરો ત્યારે ઉલ્ટી કે ચક્કર માટે ઘરેલુ ઉપાય,સસ્તા ભાડે સિદ્ધપુરની યાત્રા, કાયમી ઉલ્ટી કે ચક્કર દૂર કરો

how to stop vomiting travelling

how to stop vomiting travelling:ઘણા લોકોને બારે ફરવા જવાનો શોખ હોય છે પણ મુસાફરી દરમિયાન ઉલ્ટીઓના કારણે ફરવા જાય ત્યાં પાણી ફરી લે, લોકો બસ કે ગાડીમાં મુસાફરી કરવાની બીક લાગે છે  અને બહાર ફરવા જઈ શકતા નથી. મુસાફરી દરમિયાન ઉબકા કે ઉલ્ટી થતી હોય તો આ વસ્તુ અપનાવી લો આખી જિંદગી પતંગ ની જેમ … Read more