સરકારી ભરતી માટે 26730 ખાલી જગ્યા પોસ્ટ 10મું ,12મું અને ગ્રેજ્યુએશન પાસ ઓનલાઈન અરજી શરૂ અહીં થી અરજી કરો

gujarat sarkari naukri 2024:સરકારી ભરતી માટે ખાલી જગ્યા 26730 પોસ્ટ 10મું 12મું પાસ, ઓનલાઈન અરજી શરૂ અહીં થી અરજી કરો તમારે પણ સરકારી નોકરી મેળવવી હોય તો કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા અલગ અલગ પોસ્ટ પર ભરતી કરવામાં આવી છે જે તમે સરળતાથી નોકરી લઈ શકો છો

નોકરી કરવા માગતા ઉમેદવાર માટે આઈ.ટી.આઈ 10 મુ પાસ 12 મુ પાસ ગ્રેજ્યુએશન જેવી લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે જેની સંપૂર્ણ માહિતી જે આપેલ છે તો તમે અરજી કરવા માગતા હો તો અરજી કરી શકો છો

રેલવે ટેકનિશિયન ભરતી 2024

હોદ્દો: ટેકનિશિયન
પોસ્ટ સંખ્યા: 9144
ક્ષમતા: 10મું/આઈટીઆઈ પાસ
વય : 18 થી 36 વર્ષ
છેલ્લી તારીખ: 08 એપ્રિલ 2024

અરજી કરવા  લિંક:  https://anyrorgujarat.com/rrb-bharti-2024-in-gujarati/

DRDO એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2024

છેલ્લી તારીખ: 10 માર્ચ 2024
હોદ્દો: એપ્રેન્ટિસ
પોસ્ટ સંખ્યા: 30
ક્ષમતા: 12મી, ગ્રેજ્યુએશન
વય શ્રેણી: 28 વર્ષ

અરજી કરવા  લિંક: 

સીજી રોજગાર સમાચાર 2024

હોદ્દો: કોન્સ્ટેબલ, ફિશરીઝ ઇન્સ્પેક્ટર, લેબોરેટરી આસિસ્ટન્ટ, લેબ ટેકનિશિયન અને અન્ય પોસ્ટ
પોસ્ટ સંખ્યા: 32574
ક્ષમતા: 10, 12, ગ્રેજ્યુએશન પાસ
વય શ્રેણી: 18 વર્ષથી 40 વર્ષ

અરજી કરવા  લિંક: https://anyrorgujarat.com/ssc-bharti-2024-in-gujarati/

ગ્રાહક સેવા એજન્ટ ભરતી 2024:

  1. હોદ્દો: ગ્રાહક સેવા એજન્ટ
  2. પોસ્ટ સંખ્યા: 1074
  3. ક્ષમતા: 10+2, ગુજરાતી ભાષા જાણવી જરૂરી
  4. વય શ્રેણી: 18 થી 27 વર્ષ
  5. છેલ્લી તારીખ: 2024-03-20
  6. પગાર : ₹15,000/- થી ₹20,000/-

અરજી કરવા  લિંક:

હાલ માં ચાલતી ભરતી માટે- અહીં ક્લિક કરો 

Leave a Comment