એક્સિસ બેંક ડેટા એન્ટ્રી ભરતી 12 મી પાસ ફોર્મ ભરવાનું ચાલુ પગાર ₹20000 થી ₹25000 છે અહીં અરજી કરવા લિંક

એક્સિસ બેંક ડેટા એન્ટ્રી ભરતી 12 મી પાસ ફોર્મ ભરવાનું ચાલુ પગાર ₹20000 થી ₹25000 છે અહીં અરજી કરવા લિંક

axis bank data entry operator job 2024:એક્સિસ બેંક ડેટા એન્ટ્રી ભરતી 2024 એક્સિસ બેન્ક ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર ભરતી લાયકાત 12 મી પાસ ફોર્મ ભરવાનું ચાલુ એક્સિસ બેન્ક ભરતી 2024 માટે ઓપરેટર વિવિધ પોસ્ટ પર ભરતી કરવામાં માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવી છે જે વિદ્યાર્થી મિત્રો ફોર્મ ભરવા માંગતા હોય સમયસર ફોર્મ ભરી લેવું

Axis bank ભરતી માટે ફોર્મ ભરવાનું ચાલુ 24 ફેબ્રુઆરી 2024 થી થઈ ગયું છે તો સમયસર ફોર્મ ભરી લેવા જાણો સેક્સની લાઇક શુ હશે અરજી ફી કેટલી હશે અને ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે જાણવા લેખ વાંચો

WhatsApp ગ્રુપ જોડાઓ
ટેલિગ્રામ ગ્રુપ જોડાઓ

axis bank data entry operator job 2024

સંસ્થા એક્સિસ બેંક ભરતી 2024 
પોસ્ટ DEO જગ્યા 
અરજી માધ્યમ ઓનલાઇન
અરજી છેલ્લી તારીખ 19 એપ્રિલ 2024
સત્તાવાર વેબસાઈટ https://www.axisbank.com

એક્સિસ બેન્ક ડેટા એન્ટ્રી ભરતી 2024 છેલ્લી તારીખ

એક્સિસ બેન્ક માટે એન્ટ્રી ઓપરેટર ની ભરતી કરવામાં આવી છે જે ઉમેદવારો ફોર્મ ભરવા માંગતા તે ફોર્મ ભરી શકશે

  1. ફોર્મ ભરવાના ચાલુ 24 ફેબ્રુઆરી 2024 
  2. અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ 19 એપ્રિલ 2024 

એક્સિસ બેન્ક ભરતી 2024 ઉંમર મર્યાદા

એક્સિસ બેન્ક ભરતી ઓપરેટર ની ભરતી માટે મર્યાદા 18 વર્ષ રાખવામાં આવેલ છે અને વધુમાં વધુ 35 વર્ષ સુધી ઉમેદવાર અરજી કરી શકશ

ગુજરાત નગરપાલિકા પરીક્ષા વગર ભરતી પગાર 30,000 ,છેલ્લી તારીખ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 અહીં થી અરજી કરો

axis bank ડેટા એન્ટ્રી ભરતી શૈક્ષણિક લાયકાત

એક્સિસ બેન્કમાં ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે તેના માટે ઉમેદવારો એ શૈક્ષણિક લાયકાત 12 પાસ હોવી જોઈએ ફરજિયાત છે કોઈપણ બોર્ડ દ્વારા સંસ્થા દ્વારા 12 પાસ વિદ્યાર્થીને આ ફોર્મ ભરવા માટે લાયક ગણવામાં આવશે ભરતી 2024 ગુજરાત 

 

axis bank data entry operator job 2024 જગ્યાઓ કેટલી ?

એક્સિસ બેંક ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર 54 ભરતી એક્સિસ બેંકમાં નવી વેકેન્સી બેંકમાં ડેટા એન્ટ્રી 54 ખાલી જગ્યા ભરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી શે 

બપોરે 2 વાગ્યે ખાતામાં 16મા હપ્તાના પૈસા નાખવામાં આવશે ચકાશો અહીં થી

એક્સિસ બેન્ક ભરતી 2024 અરજી ફી કેટલી?

  1. ઓપરેટર ભરતી માટે અરજી ફી મફત રાખવામાં આવેલ છે
  2. કોઈપણ ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવા માટે પૈસા આપવા નહીં પડે
  3. એક્સિસ બેંક ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર 54 ભરતી માટે પગાર ₹20000 થી ₹25000 છે 

એક્સિસ બેંક ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર ભરતી અરજી કરવાની પ્રક્રિયા

મધ્યાન ભોજન યોજના ભરતી 2024 પગાર 15000 રૂપિયા

એક્સિસ બેંક અરજી કરવા લિંક:

સત્તાવાર વેબસાઈટ માટે અહીં ક્લિક કરો
જાહેરાત માટે અહીં ક્લિક કરો
અરજી કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment