પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા લોન યોજના 2024 | હવે મળશે 10,00,000 રૂ. સુધીની લોન | આ યોજનામા લાભ કેવી રીતે લેવો જાણો અહીં થી

પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા લોન યોજના 2024 | હવે મળશે 1,00,000 રૂ. સુધીની લોન | આ યોજનામા લાભ કેવી રીતે લેવો જાણો અહીં થી

mudra loan yojana in gujarati:પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા લોન યોજના 2024 | હવે મળશે 10,00,000 રૂ. સુધીની લોન | આ યોજનામા લાભ કેવી રીતે લેવો જાણો અહીં થી પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા લોન યોજના 2024 પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા લોન યોજના એ ભારત સરકાર દ્વારા 2015માં શરૂ કરાયેલી એક યોજના છે જેનો હેતુ નાના અને સુક્ષ્મ ઉદ્યોગો ને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવાનો છે. મુદ્રા લોન યોજના 2024 હેઠળ ₹50,000 થી ₹10 લાખ સુધીની લોન મેળવી શકે છે.

પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના લોન ભારત સરકાર દ્વારા 2015 માં શરૂ કરાયેલી એક પહેલ છે. આ યોજનોનો હેતુ નાના અને સુક્ષ્મ ઉદ્યોગો (MSMEs) ને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડીને તેમને સશક્ત બનાવવાનો છે. મુદ્રા લોન ઓનલાઇન મુદ્રા લોન લેવા માટે 
 

પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા લોન યોજના 2024 લાભ:

 1. ઓછા વ્યાજ દર: PMMY લોન પર વ્યાજ દર બેંકો દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે, પરંતુ તે સામાન્ય રીતે અન્ય લોન કરતા ઓછા હોય છે
 2. કોઈ ગેરંટીની જરૂર નથી: PMMY લોન માટે કોઈ ગેરંટીની જરૂર નથી, જે MSMEs માટે ધિરાણ મેળવવાનું સરળ બનાવે છે.
 3. સરળ અરજી પ્રક્રિયા: PMMY લોન માટે અરજી કરવાની પ્રક્રિયા સરળ અને ઝડપી છે.
 4. વિવિધ યોજનાઓ: PMMY માં વિવિધ યોજનાઓ શામેલ છે જે વિવિધ પ્રકારના MSMEs સાથે છે.
આઇ ખેડૂત પોર્ટલ પર 2024 ની નવી યોજનાઓ કઈ કઈ છે જાણી લો ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા શરૂ

PMMY લોન માટે જરૂરી દસ્તાવેજો:

 1. ઓળખનો પુરાવો
 2. સરનામાનો પુરાવો
 3. વ્યવસાયનો પુરાવો
 4. આવકનો પુરાવો
 5. બેંક ખાતા

mudra loan yojana in gujarati પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા લોન યોજના 2024 માટે પાત્રતા:

 1. ઉમેદવાર ભારતનો નાગરિક હોવો જોઈએ.
 2. ઉમેદવારે MSME માં કાર્યરત હોવું જોઈએ.
 3. ઉમેદવાર પાસે યોગ્ય પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ અને ડોક્યુમેન્ટ હોવા જોઈએ.
નાબાર્ડ પશુપાલન લોન યોજના હવે મળશે 50,000 થી ૧૨ લાખ રૂપિયાની સીધી લોન, અરજી કેવી રીતે કરવી જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા લોન યોજના 3 પ્રકાર ની લોન મળે 

શિશુ લોન: રૂ. 50,000 સુધીની લોન નવા ઉદ્યોગો માટે.
કિશોર લોન: રૂ. 50,001 થી રૂ. 5 લાખ સુધીની લોન વિદ્યમાન ઉદ્યોગો માટે.
તરુણ લોન: રૂ. 5 લાખ થી રૂ. 10 લાખ સુધીની લોન ઉદ્યોગોના વધુ વિકાસ માટે.

WhatsApp ગ્રુપ જોડાઓ
ટેલિગ્રામ ગ્રુપ જોડાઓ

પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા લોન યોજના બેંક શાખા દ્વારા અરજી:

 1. તમારી નજીકની બેંક/ નાણાકીય સંસ્થાની શાખા ની મુલાકાત લો.
 2. mudra loan yojana in gujarati PMMY અરજી ફોર્મ મેળવો અને ભરો.
 3. જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે જોડાવો.
 4. બેંક/ નાણાકીય સંસ્થાના અધિકારી ને અરજી ફોર્મ સબમિટ કરો.

Leave a Comment